Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti

Želeli bi vas opozoriti, da so nekatere publikacije na voljo samo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku.

Najnovejše

12/08/2011

Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti: evropski okvir za socialno in teritorialno kohezijo  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-SL-C

EU je opredelila, da sta obnova gospodarske rasti in zagotavljanje več in boljših delovnih mest ključna dejavnika boja proti revščini. Za dosego teh ciljev Evropska komisija predlaga vzpostavitev Evropske platforme za boj proti revščini in socialni izključenosti. To sporočilo določa izzive, ki jih predstavljata revščina in socialna izključenost, in ponuja oris prispevkov različnih politik k zmanjšanju revščine in povečanju vključenosti. V nadaljevanju predstavi več povezanih ukrepov in poda načrt in vsebino platforme. Publikacija je v tiskani obliki na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

30/06/2010

Social Agenda 24 -Promoting Roma inclusion: the way forward  (30/06/2010)

Catalog N. :KE-AF-09-024-EN-C

Issue 24 of Social Agenda focuses on the situation of Roma in the EU and on the most effective ways to promote their inclusion in society. It also examines the need to improve and adapt the skills of Europe’s workforce to respond to future job market demands. The issue looks at the social costs of the economic crisis and introduces the European Progress Microfinance Facility, aimed at those who wish to start or expand a small business. The magazine also reports on European citizens' perceptions of gender equality and on the achievements of the European social dialogue. It is available in English, French and German.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

14/09/2009

Skupno poročilo o socialni zaščiti in socialnem vključevanju za leto 2009 – povzetek: Socialna vključenost, pokojnine, zdravstveno varstvo in dolgotrajna oskrba  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-SL-C

Ta letak vsebuje povzetek Skupnega poročila o socialni zaščiti in socialnem vključevanju za leto 2009 ter na podlagi nacionalnih strateških poročil, v katerih so orisane nacionalne prednostne naloge za socialno zaščito in vključevanje, predstavi pregled glavnih trendov na ravni Evropske unije in posameznih držav članic na teh področjih. Publikacija je v tiskani obliki na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

27/07/2009

Joint report on social protection and social inclusion 2009  (27/07/2009)

Catalog N. :KE-AK-09-001-EN-C

The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009 presents an in-depth assessment of the renewed National Strategy Reports. Originally presented in autumn 2008, these reports outline every Member State's social protection and inclusion policy priorities until 2011. It is available in English only.

13/03/2007

Bolj povezana družba za močnejšo Evropo  (13/03/2007)

Catalog N. :KE-76-06-439-SL-D

Na podlagi izmenjave politik in vzajemnega učenja Evropska unija s postopkom EU socialne zaščite in vključenosti usklajuje in spodbuja dejavnosti držav članic v boju proti revščini in socialni izključenosti ter pri preoblikovanju njihovih sistemov socialne zaščite. Postopek kot tak podpira uresničevanje strateškega cilja Unije o trajnostnem gospodarskem razvoju, večjem številu delovnih mest in boljših možnostih zaposlitve ter večji socialni koheziji. Dosežen naj bi bil do leta 2010.