Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti

 • 12/08/2011

  Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti: evropski okvir za socialno in teritorialno kohezijo

  EU je opredelila, da sta obnova gospodarske rasti in zagotavljanje več in boljših delovnih mest ključna dejavnika boja proti revščini. Za dosego teh ciljev Evropska komisija predlaga vzpostavitev Evropske platforme za boj proti revščini in socialni izključenosti. To sporočilo določa izzive, ki jih predstavljata revščina in socialna izključenost, in ponuja oris prispevkov različnih politik k zmanjšanju revščine in povečanju vključenosti. V nadaljevanju predstavi več povezanih ukrepov in poda načrt in vsebino platforme. Publikacija je v tiskani obliki na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

 • 01/11/2010

  Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change

  Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

 • 27/10/2009

  Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009

  Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

 • 14/09/2009

  Skupno poročilo o socialni zaščiti in socialnem vključevanju za leto 2009 – povzetek: Socialna vključenost, pokojnine, zdravstveno varstvo in dolgotrajna oskrba

  Ta letak vsebuje povzetek Skupnega poročila o socialni zaščiti in socialnem vključevanju za leto 2009 ter na podlagi nacionalnih strateških poročil, v katerih so orisane nacionalne prednostne naloge za socialno zaščito in vključevanje, predstavi pregled glavnih trendov na ravni Evropske unije in posameznih držav članic na teh področjih. Publikacija je v tiskani obliki na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.