Cale de navigare

Catalogul publicaţiilor

12/08/2011

Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea socială și teritorială

Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea socială și teritorială

UE a identificat restabilirea creşterii economice şi furnizarea de locuri de muncă mai numeroase şi mai bune drept factori-cheie pentru lupta împotriva sărăciei. Pentru a a oferi sprijin în vederea atingerii acestui obiectiv, Comisia Europeană propune crearea unei Platforme europene de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale. Această comunicare expune provocările pe care le prezintă sărăcia şi excluziunea şi descrie contribuţia diferitelor politici la reducerea sărăciei şi la creşterea incluziunii. Aceasta se continuă cu identificarea unei serii de acţiuni asociate şi cu o explicaţie privind conceperea şi conţinutul platformei. Prezenta publicaţie este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.

Descărcări: 36250
Catalog N. : KE-31-11-252-RO-C

Disponibilă pe