Cale de navigare

Anul european pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale

Menţionăm că anumite publicaţii ar putea fi disponibile doar în limbile engleză, franceză şi germană.

Ultimele apariții

12/08/2011

Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea socială și teritorială  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-RO-C

UE a identificat restabilirea creşterii economice şi furnizarea de locuri de muncă mai numeroase şi mai bune drept factori-cheie pentru lupta împotriva sărăciei. Pentru a a oferi sprijin în vederea atingerii acestui obiectiv, Comisia Europeană propune crearea unei Platforme europene de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale. Această comunicare expune provocările pe care le prezintă sărăcia şi excluziunea şi descrie contribuţia diferitelor politici la reducerea sărăciei şi la creşterea incluziunii. Aceasta se continuă cu identificarea unei serii de acţiuni asociate şi cu o explicaţie privind conceperea şi conţinutul platformei. Prezenta publicaţie este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

30/06/2010

Social Agenda 24 -Promoting Roma inclusion: the way forward  (30/06/2010)

Catalog N. :KE-AF-09-024-EN-C

Issue 24 of Social Agenda focuses on the situation of Roma in the EU and on the most effective ways to promote their inclusion in society. It also examines the need to improve and adapt the skills of Europe’s workforce to respond to future job market demands. The issue looks at the social costs of the economic crisis and introduces the European Progress Microfinance Facility, aimed at those who wish to start or expand a small business. The magazine also reports on European citizens' perceptions of gender equality and on the achievements of the European social dialogue. It is available in English, French and German.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

14/09/2009

Raport comun privind protecţia socială și incluziunea socială 2009 – rezumat: Incluziune socială, pensii, asistenţă medicală și îngrijire pe termen lung  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-RO-C

Prezenta broșură ilustrează un rezumat al Raportului comun privind protecţia socială și incluziunea socială pentru anul 2009. Pe baza rapoartelor strategice naţionale ce conturează priorităţile naţionale privind protecţia și incluziunea socială, broșura oferă o sinteză a principalelor tendinţe care se manifestă la nivelul Uniunii Europene, precum și la nivel naţional, în aceste domenii. Prezenta publicaţie este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.

27/07/2009

Joint report on social protection and social inclusion 2009  (27/07/2009)

Catalog N. :KE-AK-09-001-EN-C

The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009 presents an in-depth assessment of the renewed National Strategy Reports. Originally presented in autumn 2008, these reports outline every Member State's social protection and inclusion policy priorities until 2011. It is available in English only.

13/03/2007

O societate bazată pe o mai mare coeziune pentru o Europă mai puternică  (13/03/2007)

Catalog N. :KE-76-06-439-RO-D

Prin procesul UE de protecţie și incluziune socială, Uniunea Europeană coordonează și încurajează acţiunile statelor membre pentru a combate sărăcia și excluderea socială și pentru a reforma sistemele de protecţie socială pe baza schimburilor politice și a învăţării reciproce. În acest fel, se atinge obiectivul strategic al Uniunii de creștere economică susţinută, locuri de muncă mai multe și mai bune și o mai mare coeziune socială până în anul 2010.