Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

N.B. Sommige publicaties zijn alleen in het Engels, Frans en Duits beschikbaar. 

Nieuwste publicaties

12/08/2011

Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en territoriale samenhang  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-NL-C

De EU heeft het herstel van economische groei en het aanbod van meer en betere banen geïdentificeerd als belangrijke factoren in de strijd tegen armoede. Om hier toe bij te dragen stelt de Europese Commissie voor een Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting op te zetten. Deze mededeling beschrijft de uitdagingen die gepaard gaan met armoede en uitsluiting, en geeft de bijdrage weer van verschillende beleidslijnen die de bestrijding van armoede en de vergroting van inclusie tot doel hebben. Verder worden een aantal bijbehorende acties geïdentificeerd en worden het ontwerp en de inhoud van het platform uitgelegd. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle officiële talen van de EU.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

30/06/2010

Social Agenda 24 -Promoting Roma inclusion: the way forward  (30/06/2010)

Catalog N. :KE-AF-09-024-EN-C

Issue 24 of Social Agenda focuses on the situation of Roma in the EU and on the most effective ways to promote their inclusion in society. It also examines the need to improve and adapt the skills of Europe’s workforce to respond to future job market demands. The issue looks at the social costs of the economic crisis and introduces the European Progress Microfinance Facility, aimed at those who wish to start or expand a small business. The magazine also reports on European citizens' perceptions of gender equality and on the achievements of the European social dialogue. It is available in English, French and German.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

14/09/2009

Gezamenlijk verslag inzake sociale bescherming en sociale insluiting 2009 — samenvatting: Sociale insluiting, pensioenen, gezondheidszorg en langetermijnzorg  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-NL-C

In deze brochure wordt een samenvatting gegeven van het Gezamenlijk verslag inzake sociale bescherming en sociale insluiting 2009. De brochure is gebaseerd op de Nationaal Strategische Rapportages, waarin nationale prioriteiten voor sociale bescherming en inclusie zijn vastgelegd, en geeft een overzicht van de hoofdtendensen op deze gebieden binnen de Europese Unie en op nationaal niveau. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle officiële talen van de EU.

27/07/2009

Joint report on social protection and social inclusion 2009  (27/07/2009)

Catalog N. :KE-AK-09-001-EN-C

The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009 presents an in-depth assessment of the renewed National Strategy Reports. Originally presented in autumn 2008, these reports outline every Member State's social protection and inclusion policy priorities until 2011. It is available in English only.

13/03/2007

Een hechtere samenleving voor een sterker Europa  (13/03/2007)

Catalog N. :KE-76-06-439-NL-D

Via het Europees proces voor sociale bescherming en integratie coördineert en bevordert de Europese Unie acties van lidstaten om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden, en om hun stelsels voor sociale bescherming te hervormen op basis van uitgewisselde informatie over goed beleid en wederzijds leren. Op die manier onderbouwt het proces de strategische doelstelling van de Unie voor een duurzame economische groei, meer en betere banen, en een grote sociale cohesie tegen 2010.

    Share

  • Twitter Facebook Delen op Google+