Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

 • 12/08/2011

  Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en territoriale samenhang

  De EU heeft het herstel van economische groei en het aanbod van meer en betere banen geïdentificeerd als belangrijke factoren in de strijd tegen armoede. Om hier toe bij te dragen stelt de Europese Commissie voor een Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting op te zetten. Deze mededeling beschrijft de uitdagingen die gepaard gaan met armoede en uitsluiting, en geeft de bijdrage weer van verschillende beleidslijnen die de bestrijding van armoede en de vergroting van inclusie tot doel hebben. Verder worden een aantal bijbehorende acties geïdentificeerd en worden het ontwerp en de inhoud van het platform uitgelegd. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle officiële talen van de EU.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

 • 01/11/2010

  Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change

  Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

 • 27/10/2009

  Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009

  Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

 • 14/09/2009

  Gezamenlijk verslag inzake sociale bescherming en sociale insluiting 2009 — samenvatting: Sociale insluiting, pensioenen, gezondheidszorg en langetermijnzorg

  In deze brochure wordt een samenvatting gegeven van het Gezamenlijk verslag inzake sociale bescherming en sociale insluiting 2009. De brochure is gebaseerd op de Nationaal Strategische Rapportages, waarin nationale prioriteiten voor sociale bescherming en inclusie zijn vastgelegd, en geeft een overzicht van de hoofdtendensen op deze gebieden binnen de Europese Unie en op nationaal niveau. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle officiële talen van de EU.