Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Is-Sena Ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali

Jekk jogħġbok innota li xi pubblikazzjonijiet huma disponibbli bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż biss.

L-aħħar addizzjonijiet

12/08/2011

Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali: Qafas Ewropew għall-koeżjoni soċjali u territorjali  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-MT-C

L-UE identifikat ir-restawr tat-tkabbir ekonomiku u l-provvista ta' aktar impjiegi ta’ kwalità aħjar bħala fatturi ewlenin fil-ġlieda kontra l-faqar. Sabiex tgħin biex dan jinkiseb, il-Kummissjoni Ewropea tipproponi t-twaqqif ta’ Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali. Din il-Komunikazzjoni tistabbilixxi l-isfidi preżentati mill-faqar u l-esklużjoni u tiddeskrivi l-kontribuzzjoni tal-politiki differenti għat-tnaqqis tal-faqar u ż-żieda tal-inklużjoni. Tkompli tidentifika numru ta’ azzjonijiet assoċjati u tispjega d-disinn u l-kontenut tal-Pjattaforma. Din il-pubblikazzjoni hi disponibbli f’format stampat fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

30/06/2010

Social Agenda 24 -Promoting Roma inclusion: the way forward  (30/06/2010)

Catalog N. :KE-AF-09-024-EN-C

Issue 24 of Social Agenda focuses on the situation of Roma in the EU and on the most effective ways to promote their inclusion in society. It also examines the need to improve and adapt the skills of Europe’s workforce to respond to future job market demands. The issue looks at the social costs of the economic crisis and introduces the European Progress Microfinance Facility, aimed at those who wish to start or expand a small business. The magazine also reports on European citizens' perceptions of gender equality and on the achievements of the European social dialogue. It is available in English, French and German.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

14/09/2009

Rapport konġunt dwar il-protezzjoni soċjali u l-inklużjoni soċjali 2009 — sommarju: Inklużjoni soċjali, pensjonijiet, kura tas-saħħa u kura għal żmien twil  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-MT-C

Dan il-fuljett jippreżenta sommarju tar-Rapport Konġunt dwar il-Protezzjoni Soċjali u l-Inklużjoni Soċjali 2009. Abbażi tar-rapporti dwar l-Istrateġija Nazzjonali li jiddeskrivu l-prijoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni u l-inklużjoni soċjali, il-fuljett jagħti ħarsa ġenerali lejn it-tendenzi ewlenin dwar l-Unjoni Ewropea u livelli nazzjonali f’dawn l-oqsma. Din il-pubblikazzjoni hi disponibbli f’format stampat fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

27/07/2009

Joint report on social protection and social inclusion 2009  (27/07/2009)

Catalog N. :KE-AK-09-001-EN-C

The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009 presents an in-depth assessment of the renewed National Strategy Reports. Originally presented in autumn 2008, these reports outline every Member State's social protection and inclusion policy priorities until 2011. It is available in English only.

13/03/2007

Soċjetà aktar magħquda għal Ewropa aktar b’saħħitha  (13/03/2007)

Catalog N. :KE-76-06-439-MT-D

Permezz tal-Proċess ta’ Protezzjoni Soċjali u Inklużjoni Soċjali ta’ l-UE, l-Unjoni Ewropea tikkoordina u tħeġġeġ azzjonijiet fl-Istati Membri li jiġġieldu l-faqar u l-esklużjoni soċjali, u tħeġġiġhom biex jirriformaw is-sistemi ta’ protezzjoni soċjali tagħhom fuq il-bażi ta’ skambji politiċi u ta’ tagħlim reċiproku. Dan huwa l-bażi għall-ilħuq tal-mira strateġika ta’ l-Unjoni, jiġifieri li tikseb tkabbir ekonomiku sostenibbli, aktar impjiegi u impjiegi ta’ kwalità aħjar u aktar koeżjoni soċjali sa l-2010.

    Aqsam

  • Twitter Facebook Ixxerja fuq Google+