Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Is-Sena Ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali

 • 12/08/2011

  Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali: Qafas Ewropew għall-koeżjoni soċjali u territorjali

  L-UE identifikat ir-restawr tat-tkabbir ekonomiku u l-provvista ta' aktar impjiegi ta’ kwalità aħjar bħala fatturi ewlenin fil-ġlieda kontra l-faqar. Sabiex tgħin biex dan jinkiseb, il-Kummissjoni Ewropea tipproponi t-twaqqif ta’ Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali. Din il-Komunikazzjoni tistabbilixxi l-isfidi preżentati mill-faqar u l-esklużjoni u tiddeskrivi l-kontribuzzjoni tal-politiki differenti għat-tnaqqis tal-faqar u ż-żieda tal-inklużjoni. Tkompli tidentifika numru ta’ azzjonijiet assoċjati u tispjega d-disinn u l-kontenut tal-Pjattaforma. Din il-pubblikazzjoni hi disponibbli f’format stampat fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

 • 01/11/2010

  Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change

  Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

 • 27/10/2009

  Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009

  Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

 • 14/09/2009

  Rapport konġunt dwar il-protezzjoni soċjali u l-inklużjoni soċjali 2009 — sommarju: Inklużjoni soċjali, pensjonijiet, kura tas-saħħa u kura għal żmien twil

  Dan il-fuljett jippreżenta sommarju tar-Rapport Konġunt dwar il-Protezzjoni Soċjali u l-Inklużjoni Soċjali 2009. Abbażi tar-rapporti dwar l-Istrateġija Nazzjonali li jiddeskrivu l-prijoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni u l-inklużjoni soċjali, il-fuljett jagħti ħarsa ġenerali lejn it-tendenzi ewlenin dwar l-Unjoni Ewropea u livelli nazzjonali f’dawn l-oqsma. Din il-pubblikazzjoni hi disponibbli f’format stampat fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.