Navigācijas ceļš

Nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas gads

 • 12/08/2011

  Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību Eiropas pamatprogramma sociālai un teritoriālai kohēzijai

  ES ir noteikusi, ka galvenie cīņas pret nabadzību faktori ir ekonomiskās izaugsmes atjaunošana, kā arī vairāk un labāku darbavietu radīšana. Lai palīdzētu to sasniegt, Eiropas Komisija ierosina izveidot Eiropas platformu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību. Šajā paziņojumā ir aprakstītas problēmas, ko rada nabadzība un atstumtība, kā arī aprakstīts dažādu politikas jomu sniegtais ieguldījums nabadzības samazināšanā un iekļautības veicināšanā. Tajā ir aprakstīta arī virkne ar to saistīto pasākumu un izskaidrota platformas iecere un tās saturs. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

 • 01/11/2010

  Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change

  Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

 • 27/10/2009

  Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009

  Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

 • 14/09/2009

  2009. Gada kopīgais ziņojums par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu — kopsavilkums: Sociālā iekļaušana, pensijas, veselības aprūpe un ilgtermiņa aprūpe

  Šajā brošūrā ir izklāstīts 2009. gada Kopīgā ziņojuma par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu kopsavilkums. Pamatojoties uz valsts stratēģijas ziņojumiem, kuros ir aprakstītas valstu izvirzītās sociālās aizsardzības un integrācijas prioritātes, brošūrā ir sniegts pārskats par galvenajām tendencēm šajās jomās Eiropas Savienības un atsevišķu valstu līmenī. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.