Naršymo kelias

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai

Kai kurie leidiniai gali būti tik anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Naujausi leidiniai

12/08/2011

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas: Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos bendroji programa  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-LT-C

ES nustatė, kad pagrindiniai kovos su skurdu veiksniai – didėjantis ekonomikos augimas ir sudaroma galimybė gauti daugiau geresnių darbų. Kad šis tikslas būtų pasiektas, Europos Komisija siūlo sukurti Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planą. Komunikate nustatomi skurdo ir atskirties keliami iššūkiai bei apibrėžiamas skirtingos politikos indėlis mažinant skurdą ir didinant įtrauktį. Bus nustatyta daugybė susijusių veiksmų ir paaiškintas plano projektas bei turinys. Šis leidinys yra išspausdintas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

30/06/2010

Social Agenda 24 -Promoting Roma inclusion: the way forward  (30/06/2010)

Catalog N. :KE-AF-09-024-EN-C

Issue 24 of Social Agenda focuses on the situation of Roma in the EU and on the most effective ways to promote their inclusion in society. It also examines the need to improve and adapt the skills of Europe’s workforce to respond to future job market demands. The issue looks at the social costs of the economic crisis and introduces the European Progress Microfinance Facility, aimed at those who wish to start or expand a small business. The magazine also reports on European citizens' perceptions of gender equality and on the achievements of the European social dialogue. It is available in English, French and German.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

14/09/2009

2009 m. Bendra socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties ataskaita – santrauka: Socialinė įtrauktis, pensijos, sveikatos priežiūra ir ilgalaikė rūpyba  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-LT-C

Šiame lankstinuke pateikiama 2009 m. socialinės apsaugos ir socialinio įtraukimo bendrosios ataskaitos santrauka. Remiantis nacionalinių strategijų ataskaitomis, apibūdinančiomis nacionalinius socialinės apsaugos ir įtraukimo prioritetus, lankstinuke apžvelgiamos pagrindinės šių sričių tendencijos Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygiu. Šis leidinys yra išspausdintas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

27/07/2009

Joint report on social protection and social inclusion 2009  (27/07/2009)

Catalog N. :KE-AK-09-001-EN-C

The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009 presents an in-depth assessment of the renewed National Strategy Reports. Originally presented in autumn 2008, these reports outline every Member State's social protection and inclusion policy priorities until 2011. It is available in English only.

13/03/2007

Darnesnė visuomenė stipresnei Europai  (13/03/2007)

Catalog N. :KE-76-06-439-LT-D

ES socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties procesu Europos Sąjunga koordinuoja ir skatina valstybių narių veiksmus kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi bei vykdant socialinių apsaugos sistemų reformas politikos mainų ir abipusio mokymosi pagrindu. Šis procesas sutvirtina Sąjungos strateginio tikslo siekti tvaraus ekonominio augimo, daugiau ir geresnių darbo vietų bei didesnės socialinės sanglaudos iki 2010 m. įgyvendinimą.

    Siųsti draugams

  • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“