Naršymo kelias

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai

 • 12/08/2011

  Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas: Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos bendroji programa

  ES nustatė, kad pagrindiniai kovos su skurdu veiksniai – didėjantis ekonomikos augimas ir sudaroma galimybė gauti daugiau geresnių darbų. Kad šis tikslas būtų pasiektas, Europos Komisija siūlo sukurti Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planą. Komunikate nustatomi skurdo ir atskirties keliami iššūkiai bei apibrėžiamas skirtingos politikos indėlis mažinant skurdą ir didinant įtrauktį. Bus nustatyta daugybė susijusių veiksmų ir paaiškintas plano projektas bei turinys. Šis leidinys yra išspausdintas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

 • 01/11/2010

  Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change

  Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

 • 27/10/2009

  Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009

  Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

 • 14/09/2009

  2009 m. Bendra socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties ataskaita – santrauka: Socialinė įtrauktis, pensijos, sveikatos priežiūra ir ilgalaikė rūpyba

  Šiame lankstinuke pateikiama 2009 m. socialinės apsaugos ir socialinio įtraukimo bendrosios ataskaitos santrauka. Remiantis nacionalinių strategijų ataskaitomis, apibūdinančiomis nacionalinius socialinės apsaugos ir įtraukimo prioritetus, lankstinuke apžvelgiamos pagrindinės šių sričių tendencijos Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygiu. Šis leidinys yra išspausdintas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.