Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi

 • 12/08/2011

  Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet sosiaaliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle

  EU katsoo, että talouskasvun palauttaminen sekä uusien ja parempien työpaikkojen tarjoaminen ovat avainasemassa köyhyyden torjunnassa. Tämän aikaansaamiseksi Euroopan komissio ehdottaa, että perustetaan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi. Tässä tiedonannossa esitetään köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen aiheuttamat haasteet ja se, miten eri alojen politiikalla edesautetaan köyhyyden vähentämistä ja osallisuuden lisäämistä. Siinä esitetään lisäksi erinäisiä liitännäistoimia ja selostetaan foorumin rakennetta ja sisältöä. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

 • 01/11/2010

  Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change

  Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

 • 27/10/2009

  Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009

  Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

 • 14/09/2009

  Sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskeva yhteinen Raportti 2009 - tiivistelmä: Sosiaalinen osallisuus, eläkkeet, terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito

  Tässä julkaisussa esitellään sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskevan yhteisen raportin 2009 tiivistelmä. Julkaisu perustuu kansallisiin strategiaraportteihin, joissa määritellään kansalliset tavoitteet sosiaaliselle suojelulle ja sosiaaliselle osallisuudelle, ja siinä tarkastellaan näiden alojen tärkeimpiä suuntauksia Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna EU:n kaikilla virallisilla kielillä.