Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi

Osa julkaisuista on saatavilla ainoastaan englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Uutuuksia

12/08/2011

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet sosiaaliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-FI-C

EU katsoo, että talouskasvun palauttaminen sekä uusien ja parempien työpaikkojen tarjoaminen ovat avainasemassa köyhyyden torjunnassa. Tämän aikaansaamiseksi Euroopan komissio ehdottaa, että perustetaan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi. Tässä tiedonannossa esitetään köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen aiheuttamat haasteet ja se, miten eri alojen politiikalla edesautetaan köyhyyden vähentämistä ja osallisuuden lisäämistä. Siinä esitetään lisäksi erinäisiä liitännäistoimia ja selostetaan foorumin rakennetta ja sisältöä. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

30/06/2010

Social Agenda 24 -Promoting Roma inclusion: the way forward  (30/06/2010)

Catalog N. :KE-AF-09-024-EN-C

Issue 24 of Social Agenda focuses on the situation of Roma in the EU and on the most effective ways to promote their inclusion in society. It also examines the need to improve and adapt the skills of Europe’s workforce to respond to future job market demands. The issue looks at the social costs of the economic crisis and introduces the European Progress Microfinance Facility, aimed at those who wish to start or expand a small business. The magazine also reports on European citizens' perceptions of gender equality and on the achievements of the European social dialogue. It is available in English, French and German.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

14/09/2009

Sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskeva yhteinen Raportti 2009 - tiivistelmä: Sosiaalinen osallisuus, eläkkeet, terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-FI-C

Tässä julkaisussa esitellään sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskevan yhteisen raportin 2009 tiivistelmä. Julkaisu perustuu kansallisiin strategiaraportteihin, joissa määritellään kansalliset tavoitteet sosiaaliselle suojelulle ja sosiaaliselle osallisuudelle, ja siinä tarkastellaan näiden alojen tärkeimpiä suuntauksia Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

27/07/2009

Joint report on social protection and social inclusion 2009  (27/07/2009)

Catalog N. :KE-AK-09-001-EN-C

The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009 presents an in-depth assessment of the renewed National Strategy Reports. Originally presented in autumn 2008, these reports outline every Member State's social protection and inclusion policy priorities until 2011. It is available in English only.

13/03/2007

Yhtenäisempi yhteiskunta vahvempaa Eurooppaa varten  (13/03/2007)

Catalog N. :KE-76-06-439-FI-D

EU:n sosiaaliseen suojeluun ja sosiaaliseen osallisuuteen liittyvän prosessin avulla Euroopan unioni koordinoi ja rohkaisee jäsenvaltioita toimimaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan sekä uudistamaan sosiaaliturvajärjestelmiään politiikkojen vaihdon ja vastavuoroisen oppimisen avulla. Näin se tukee unionia saavuttamaan strategisia tavoitteita, joita ovat kestävä taloudellinen kasvu, työpaikkojen lisääntyminen ja parantuminen sekä lujempi sosiaalinen yhtenäisyys vuoteen 2010 mennessä.

    Jaa

  • Lähetä Twitteriin Jaa Facebookissa Jaa Google+:ssa