Cesta

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

Nejnovější přírůstky

12/08/2011

Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost  (12/08/2011)

Catalog N. :KE-31-11-252-CS-C

Jako klíčové faktory v boji proti chudobě identifikovala EU obnovení hospodářského růstu a zajištění více a lepších pracovních míst. K tomu, aby toho pomohla dosáhnout, navrhuje Evropská komise zřízení Evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Toto sdělení stanoví výzvy představované chudobou a vyloučením a nastiňuje přispívání různých politik ke snížení chudoby a zlepšení začleňování. Dále uvádí řadu souvisejících akcí a podává vysvětlení týkající se navržení a obsahu této platformy. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech oficiálních jazycích EU.

08/07/2011

European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future  (08/07/2011)

Catalog N. :KE-31-11-111-EN-C

What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

01/11/2010

Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change  (01/11/2010)

Catalog N. :KE-80-09-932-EN-C

Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

30/06/2010

Social Agenda 24 -Promoting Roma inclusion: the way forward  (30/06/2010)

Catalog N. :KE-AF-09-024-EN-C

Issue 24 of Social Agenda focuses on the situation of Roma in the EU and on the most effective ways to promote their inclusion in society. It also examines the need to improve and adapt the skills of Europe’s workforce to respond to future job market demands. The issue looks at the social costs of the economic crisis and introduces the European Progress Microfinance Facility, aimed at those who wish to start or expand a small business. The magazine also reports on European citizens' perceptions of gender equality and on the achievements of the European social dialogue. It is available in English, French and German.

27/10/2009

Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009  (27/10/2009)

Catalog N. :KE-80-09-930-EN-C

Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.

14/09/2009

Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začleňování 2009 - shrnutí: Sociální začleňování, důchody, zdravotní péče a dlouhodobá péče  (14/09/2009)

Catalog N. :KE-31-09-121-CS-C

Tento prospekt obsahuje souhrn informací obsažených ve Společné zprávě o sociální ochraně a sociálním začleňování z roku 2009. Na základě Národních zpráv o strategiích, které nastiňují národní priority pro sociální ochranu a začleňování, nabízí tento prospekt přehled hlavních trendů v těchto oblastech na úrovni národní i na úrovni Evropské unie. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech oficiálních jazycích EU.

27/07/2009

Joint report on social protection and social inclusion 2009  (27/07/2009)

Catalog N. :KE-AK-09-001-EN-C

The Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009 presents an in-depth assessment of the renewed National Strategy Reports. Originally presented in autumn 2008, these reports outline every Member State's social protection and inclusion policy priorities until 2011. It is available in English only.

13/03/2007

Soudržnější společnost pro silnější Evropu  (13/03/2007)

Catalog N. :KE-76-06-439-CS-D

Prostřednictvím procesu sociální péče a sociálního začleňování koordinuje a podporuje Evropská unie členské země v boji s chudobou a sociálním vyčleňováním. Podporuje také reformování jejich systémů sociální péče na základě výměny politik a vzájemné výměny informací. Snaží se o dosažení strategického cíle trvalého hospodářského růstu, většího množství lepších pracovních míst a vyšší sociální soudržnosti, výhledově do roku 2010.