Cesta

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

 • 12/08/2011

  Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost

  Jako klíčové faktory v boji proti chudobě identifikovala EU obnovení hospodářského růstu a zajištění více a lepších pracovních míst. K tomu, aby toho pomohla dosáhnout, navrhuje Evropská komise zřízení Evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Toto sdělení stanoví výzvy představované chudobou a vyloučením a nastiňuje přispívání různých politik ke snížení chudoby a zlepšení začleňování. Dále uvádí řadu souvisejících akcí a podává vysvětlení týkající se navržení a obsahu této platformy. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech oficiálních jazycích EU.

 • 08/07/2011

  European Year for Combating Poverty and Social Exclusion - Springboard into the future

  What defines poverty? The EU-level policy standard is that people are at risk of poverty if they have an income of 60 % or less than the national median household income. Poverty means a daily struggle to buy food and clothes. It means living in substandard housing or not even having a roof over one’s head.

 • 01/11/2010

  Getting out of Poverty - Hope for the future: examples of change

  Europe is one of the world’s richest regions with a diverse and sophisticated economy that provides a high standard of living. The wealth Europe has generated allows many of its citizens to enjoy good quality healthcare, education and social assistance. Nevertheless, a huge number of people are not able to share the fruits of this success. It is estimated that the European Union is home to about 84 million people who are at risk of poverty and social exclusion.

 • 30/06/2010

  Social Agenda 24 -Promoting Roma inclusion: the way forward

  Issue 24 of Social Agenda focuses on the situation of Roma in the EU and on the most effective ways to promote their inclusion in society. It also examines the need to improve and adapt the skills of Europe’s workforce to respond to future job market demands. The issue looks at the social costs of the economic crisis and introduces the European Progress Microfinance Facility, aimed at those who wish to start or expand a small business. The magazine also reports on European citizens' perceptions of gender equality and on the achievements of the European social dialogue. It is available in English, French and German.

 • 27/10/2009

  Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009

  Solidarity is one of the guiding principles of the European Union, meaning that all citizens should be able to share in the benefits of prosperous times, while also sharing the burden of times of difficulty. Yet nearly 80 million Europeans live below the poverty line, and many face serious obstacles in accessing employment, education, housing, social and financial services.