Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Vanliga frågor

Socialförsäkringsrättigheter

EU:s socialförsäkringsregler ersätter inte de nationella systemen med ett EU-system, utan förenklar bara samordningen av ländernas system. Det här försäkrar att du får de förmåner du har rätt till när du flyttar inom EU.

Läs mer om dina sociala förmåner på Ditt Europa för privatpersoner.

Alla EU-länder ansvarar för sina egna pensionssystem.

Men EU samordnar de nationella socialförsäkringssystemen för att hjälpa dem som väljer att arbeta eller pensionera sig i ett annat EU-land.

Läs mer om EU-ländernas socialförsäkringssystem:

Att arbeta eller studera i EU

Eures – portalen för rörlighet i arbetslivet – information om jobb och utbildningsmöjligheter i Europa.

Euresrådgivare i ditt land – vägledning för arbetssökande och arbetsgivare.

Arbeta i ett annat EU-land – rättigheter och skyldigheter för dig som är EU-medborgare och jobbar i ett annat EU-land.

Börja skolan i ett nytt land – information om skolsystemen i EU.

Söka jobb utomlands – dina rättigheter som EU-medborgare och information om bl.a. a-kassa och yrkeskvalifikationer.

Generaldirektoratet för utbildning och kultur – information om EU-program för studerande.

Eures – portalen för rörlighet i arbetslivet – information om jobb och utbildningsmöjligheter i Europa.

Generaldirektoratet för inrikes frågor – hur EU kan hjälpa dig som vill komma hit för att jobba.

Om du inte är EU-medborgare, men är familjemedlem till en migrerande arbetstagare från EU, gäller rättigheterna om fri rörlighet för arbetstagare även för dig. Läs mer om att arbeta i ett annat EU-land.

Finansiering/stipendier

EU-kommissionen betalar inte ut några stipendier direkt till studerande.

Europeiska socialfonden (ESF) hjälper människor att utveckla sin kompetens och förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Kontakta fondförvaltaren i ditt land.

Information om EU:s utbildningsprogram (t.ex. Erasmus).

Introduktion till EU-finansiering – förfaranden, typer av bidrag och finansieringsmöjligheter.

Progress-instrumentet för mikrokrediter – du kan få låna upp till 25 000 euro för att starta eller utveckla ett mindre företag.

Enterprise Europe Network – nätverk som hjälper egenföretagare att utveckla sitt företag och få företagsstöd.

Ditt Europa för företag – information om att driva verksamhet i ett annat EU-land och om finansieringsmöjligheter.

Upphandlingar och ansökningsomgångar – utlysta av generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Introduktion till EU-finansiering – förfaranden, typer av bidrag och finansieringsmöjligheter.

Databasen TED (Tenders Electronic Daily) – meddelanden om offentlig upphandling i Europa och vid EU-institutionerna.

Information/dokumentation

Ditt Europas rådgivningstjänst – gratis rådgivning om dina rättigheter som EU-medborgare.

Solvit – nätverk som hjälper privatpersoner och företag med gränsöverskridande problem när nationella myndigheter inte tillämpar EU-rätten korrekt.

Europeiska ombudsmannen – tar emot dina klagomål om administrativa missförhållanden i EU:s institutioner och organ.

Generalsekretariatet vid EU-kommissionen – tar emot klagomål om ett EU-lands bestämmelser (lag eller annan författning) eller myndighetspraxis som du anser strider mot en bestämmelse eller en princip i EU-rätten.

Europeiska socialfonden har ingen särskild logotyp, utan varje EU-land använder sin egen. Vänd dig till ESF-myndigheterna i ditt land för att få rätt version.

Ja, enligt villkoren för användning av EU-flaggan.

Om du bor i ett EU-land ska du ansöka om tillstånd från EU-kommissionen.

Om du bor i ett land utanför EU ska du ansöka om tillstånd från Europarådet.

De europeiska dokumentationscentrumen (EDC) – tillgång till EU:s alla officiella publikationer.

Europeiska kommissionens bibliotekskatalog (Eclas) – referenser till alla böcker i kommissionens centralbibliotek.

EU Bookshop – nätbokhandel och arkiv över EU-institutionernas publikationer.

Publikationskatalogen – ladda ner och läs våra publikationer på nätet.

EU Bookshop – beställ ett gratis exemplar av någon av våra senaste publikationer på nätet.

Kontakta oss om du behöver flera exemplar (för evenemang). Vänligen beställ exemplaren minst två veckor innan evenemanget äger rum. Ange publikationens titel, katalognummer, språkversion och hur många exemplar du vill ha samt fullständig postadress.

Prenumereratidskriften Social Agenda. Du kan prenumerera på högst nio exemplar.

Att arbeta för EU-kommissionen

Gå till webbplatsen för EU:s rekryteringsbyrå Epso – Epso ansvarar för uttagningsproven till alla EU-institutioner.