Cale de navigare

Întrebări frecvente

Drepturi de securitate socială

Reglementările europene în materie de securitate socială nu înlocuiesc sistemele naţionale existente cu un sistem european unic, ci doar asigură coordonarea sistemelor naţionale, astfel încât cetăţenii să se poată bucura de drepturile care le revin atunci când circulă pe teritoriul UE.

Pentru mai multe informaţii despre drepturile de securitate socială, consultaţi site-ul Europa ta - Cetăţeni.

Statele membre ale UE răspund de propriile sisteme de pensii, însă

acestea sunt coordonate la nivel european pentru a le veni în ajutor cetăţenilor care aleg să lucreze şi să se pensioneze în altă ţară din UE.

Pentru mai multe informaţii despre sistemele naţionale de protecţie socială, consultaţi:

Posibilităţi de a lucra / a studia în Uniunea Europeană

EURES - portalul mobilităţii europene pentru ocuparea forţei de muncă – informaţii despre locurile de muncă şi oportunităţi de studiu din Europa.

Consilierii EURES din ţara dumneavoastră – oferă îndrumări persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatorilor.

Pentru a lucra în altă ţară din UE – drepturile şi obligaţiile cetăţenilor europeni care lucrează în alt stat membru al UE.

Pentru părinţii ai căror copii vor merge la şcoală în altă ţară – informaţii despre sistemele de învăţământ din UE.

Pentru cei care îşi caută de lucru în străinătate - drepturile care vă revin în calitate de cetăţean european şi informaţii despre procedurile de urmat.

Direcţia Generală Educaţie şi Cultură – politici şi reglementări UE pentru studenţi.

EURES - portalul mobilităţii europene pentru ocuparea forţei de muncă – informaţii despre locurile de muncă şi oportunităţile de studiu în Europa.

Direcţia-Generală Afaceri Interne – politicile şi normele UE privind cetăţenii din ţări terţe care doresc să lucreze în UE.

Dacă nu sunteţi cetăţean al UE, dar sunteţi membru de familie al unui european care lucrează în alt stat membru, conform legislaţiei europene beneficiaţi de anumite drepturi. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea Dacă lucraţi în altă ţară din UE.

Finanţare / Subvenţii

Comisia Europeană nu acordă burse direct studenţilor.

Fondul social european (FSE) finanţează proiecte prin care cetăţenii sunt ajutaţi să îşi amelioreze competenţele şi perspectivele profesionale. Contactaţi autoritatea care se ocupă cu gestionarea fondurilor din ţara dvs.

Programe europene de finanţare în domeniul educaţiei şi formării (inclusiv Erasmus).

Introducere în finanţarea europeană – proceduri de finanţare, tipuri de subvenţii, oportunităţi de finanţare.

Instrumentul de microfinanţare PROGRESS – împrumuturi de până la 25 000 de euro pentru crearea sau dezvoltarea unei întreprinderi mici.

Enterprise Europe Network – ajută întreprinderile mici să se dezvolte şi să acceseze fonduri.

Europa ta - Întreprinderi – informaţii despre cum se poate desfăşura o activitate comercială în altă ţară din UE şi oportunităţi de finanţare.

Cereri de oferte şi de propuneri publicate de Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune.

Introducere în finanţarea europeană – proceduri de finanţare, tipuri de subvenţii, oportunităţi de finanţare.

Tenders electronic daily (TED) – invitaţii de participare la proceduri de achiziţii publice organizate în Europa şi de către instituţiile UE.

Informare / Documentare

Europa ta - Consiliere – consiliere gratuită privind drepturile cetăţenilor UE.

SOLVIT – ajută persoanele fizice şi întreprinderile care se confruntă cu probleme de natură transfrontalieră care apar când autorităţile publice din UE aplică incorect legislaţia UE.

Ombudsmanul European – pentru plângeri referitoare la cazuri de administrare defectuoasă în cadrul activităţilor desfăşurate de instituţiile şi organismele UE.

Comisia Europeană, Secretariatul General – pentru plângeri împotriva unui stat membru referitoare la orice tip de măsuri (legi, reglementări sau măsuri administrative) sau practici iniţiate de acesta, considerate contrare unor dispoziţii sau principii de drept european.

Nu există un logo FSE general. Fiecare stat membru foloseşte propriul său logo. Pentru a utiliza varianta corectă, contactaţi autorităţile naţionale responsabile de FSE.

Da. Consultaţi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească terţii pentru a utiliza emblema europeană.

Dacă vă aflaţi într-un stat membru, trebuie să solicitaţi acordul Comisiei Europene.

Dacă vă aflaţi într-o ţară din afara UE, trebuie să vă adresaţi Consiliului Europei.

Centrele de documentare europeană – pentru a consulta publicaţiile oficiale ale UE.

Catalogul bibliotecilor Comisiei Europene – conţine trimiteri la colecţiile Bibliotecii centrale a Comisiei Europene.

EU Bookshop – librărie on-line şi arhivă conţinând publicaţiile instituţiilor europene.

Catalogul publicaţiilor – descărcaţi şi citiţi on-line publicaţiile noastre.

EU-Bookshop – comandaţi on-line un exemplar gratuit din oricare din publicaţiile noastre recente

Contactaţi-ne – pentru mai multe exemplare (în cazul evenimentelor). În această situaţie, vă rugăm să comandaţi cu cel puţin 2 săptămâni înaintea evenimentului, specificând titlul publicaţiei, numărul de catalog, limba, numărul de exemplare şi adresa de livrare completă.

Abonaţi-vă la revista Agenda Socială şi primiţi maxim 9 exemplare.

Posibilităţi de a lucra pentru Comisia Europeană

Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO) – oportunităţi de angajare în instituţiile europene.