Naršymo kelias

Dažnai užduodami klausimai

Teisė į socialinę apsaugą

Kreipkitės į šalies, kurioje gyvenate, sveikatos draudimo instituciją.

Europos socialinės apsaugos taisyklėmis nacionalinės socialinės apsaugos sistemos nepakeičiamos viena bendra Europos sistema. Jomis nacionalinės sistemos tik koordinuojamos, kad bet kurioje ES šalyje galėtumėte naudotis savo teisėmis.

Daugiau informacijos apie teises į socialinę apsaugą svetainėje Jūsų Europa. Piliečiai.

ES šalys yra pačios atsakingos už savo pensijų sistemas. Tačiau:

nacionalinės socialinės apsaugos sistemos yra koordinuojamos ES mastu, kad kitoje ES šalyje dirbantiems arba į pensiją išėjusiems asmenims būtų lengviau naudotis savo teisėmis.

Išsamiau apie nacionalines socialinės apsaugos sistemas.

Darbas ir studijos Europos Sąjungoje

EURES – Europos darbo mobilumo portalas: informacija apie galimybes dirbti ir mokytis Europoje.

EURES konsultantai jūsų šalyje: patarimai darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams.

Darbas kitoje ES šalyje: kitoje ES šalyje dirbančių ES piliečių teisės ir įsipareigojimai.

Mokyklos lankymas naujojoje šalyje: informacija apie ES šalių mokyklų sistemas.

Darbo užsienyje paieška: ES piliečių teisės ir informacija apie procedūras.

Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas: ES politika ir studentų taisyklės.

EURES – Europos darbo mobilumo portalas: informacija apie galimybes dirbti ir mokytis Europoje.

Vidaus reikalų generalinis direktoratas: ES politika ir taisyklės, taikomos ES nepriklausančių šalių piliečiams, norintiems dirbti ES.

Jei nesate ES pilietis, bet esate kitoje ES šalyje dirbančio ES piliečio šeimos narys, ES teise jums užtikrinamos tam tikros teisės. Daugiau informacijos rasite skyriuje Darbas kitoje ES šalyje.

Finansavimas ir subsidijos

Tiesiogiai stipendijų studentams Europos Komisija neskiria.

Europos socialinis fondas (ESF): finansuojami projektai, skirti padėti tobulinti profesinius įgūdžius ir didinti įsidarbinimo galimybes (kreipkitės į fondo valdytoją savo šalyje).

Europos švietimo ir mokymo finansavimo programos (pvz., Erasmus).

ES finansavimas: tvarka, dotacijų rūšys, galimybės gauti lėšų.

Europos mikrofinansų priemonė PROGRESS: paskolos iki 25 000 eurų, skirtos padėti įsteigti įmonę arba vystyti smulkųjį verslą.

Europos įmonių tinklas: padeda vystyti smulkųjį verslą ir gauti finansavimą.

Jūsų Europa. Verslas: informacija apie vertimąsi verslu kitose ES šalyse ir galimybes gauti finansavimą.

Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato skelbiami konkursai ir kvietimai teikti paraiškas.

ES finansavimas: tvarka, dotacijų rūšys, galimybės gauti lėšų.

„Tenders electronic daily“(TED): ES šalių ir ES institucijų pranešimai apie viešuosius pirkimus.

Informacija ir dokumentai

Jūsų Europos patarėjas: nemokamos teisinės konsultacijos dėl ES piliečių teisių.

SOLVIT: padeda privatiems asmenims ir įmonėms spręsti tarptautinio pobūdžio problemas, kylančias dėl ES šalių valdžios institucijų netinkamo ES teisės nuostatų taikymo.

Europos ombudsmenas: nagrinėja skundus dėl ES institucijų ir įstaigų netinkamo administravimo atvejų.

Europos Komisijos Generalinis sekretoriatas: nagrinėja skundus dėl ES šalių netinkamų priemonių (įstatymų, reglamentavimo ar administravimo) arba dėl nacionalinių institucijų veiklos, jei ji, jūsų nuomone, nesuderinama su ES teisės nuostatomis arba principais.

Europos socialinis fondas (ESF) neturi vieno bendro logotipo. ES šalyse naudojami savi ESF logotipai. Daugiau informacijos apie jų naudojimą jums suteiks nacionalinės ESF institucijos.

Taip. Susipažinkite su Europos emblemos naudojimo sąlygomis.

Jei esate ES šalyje, prašykite Europos Komisijos leidimo.

Jei esate ne ES šalyje, prašykite Europos Tarybos leidimo.

Europos dokumentacijos centrai (EDC): galima naudotis oficialiaisiais ES leidiniais.

Europos Komisijos bibliotekų katalogas (ECLAS): nuorodos į Komisijos centrinės bibliotekos rinkinius.

„EU Bookshop“ – tai virtualus Europos Sąjungos institucijų leidinių knygynas ir archyvas.

Leidinių katalogas: galite atsisiųsti ir skaityti leidinius internete.

„EU-Bookshop“: internetu galite nemokamai užsisakyti mūsų naujausius leidinius.

Jei reikia daugiau egzempliorių (renginiams), kreipkitės į mus. Užsakymą pateikite ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki renginio: nurodykite leidinio pavadinimą, katalogo numerį, kalbą, egzempliorių skaičių ir išsamų pristatymo adresą.

Užsiprenumeruokite žurnalą „Social Agenda“. Galima užsiprenumeruoti ne daugiau kaip 9 egzempliorius.

Darbas Europos Komisijoje

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO): darbo galimybės Europos Sąjungos institucijose.