Navigacijski put

Najčešća pitanja

Pravo na socijalno osiguranje

Europska pravila o socijalnom osiguranju ne zamjenjuju nacionalne sheme postavljene u pojedinom europskom sustavu već pružaju mogućnost koordinacije nacionalnih sustava kako bi se osigurala vaša prava prilikom kretanja unutar EU-a.

Više informacija o pravu na socijalno osiguranje potražite u odjeljku Vaša Europa za građane.

Države EU-a odgovorne su za vlastite mirovinske sustave. Ali...

EU koordinacija nacionalnih sustava socijalne sigurnosti pomaže osobama koje se odluče na rad ili umirovljenje u drugoj državi EU-a.

Više informacija o nacionalnim sustavima socijalne zaštite:

Rad/studiranje u Europskoj uniji

EURES - Europski portal za mobilnost poslova sadrži informacije o poslovima i mogućnostima učenja diljem Europe.

EURES savjetnici u vašoj zemlji – smjernice za posloprimce i poslodavce

Rad u nekoj drugoj državi EU-a – prava i obveze europskih građana koji rade u nekoj drugoj državi EU-a.

Polazak u školu u novoj zemlji – informacije o sustavima školovanja u EU.

Potraga za poslom u inozemstvu – vaša prava kao građanina EU-a i informacije o postupcima.

Opća uprava za obrazovanje i kulturu – politike i pravila EU-a za studente.

>EURES - Europski portal za mobilnost poslova – informacije o poslovima i mogućnostima učenja diljem Europe.

Opća uprava za unutarnje poslove – politike i pravila EU-a za one koji nisu građani EU-a, a žele raditi unutar EU-a.

Ako niste građanin EU-a, ali u obitelji imate građanina EU-a koji radi u nekoj drugoj državi EU-a, imate prava u skladu sa zakonima EU-a: više informacija potražite u odjeljku Rad u nekoj drugoj državi EU-a.

Financiranja / Potpore

Europska komisija ne pruža potpore direktno studentima.

Europski socijalni fond (ESF) – financiranje čiji je cilj poboljšanje vještina posloprimaca i njihovih izgleda za pronalazak posla: obratite se voditelju fonda u svojoj državi.

Europski programski fondovi za financiranje izobrazbe i usavršavanja (uključujući Erasmus).

Uvod u financiranja EU-a – postupci financiranja, vrste potpora, mogućnosti financiranja

PROGRESS Microfinance – daje pozajmicu od najviše 25 000 eura za pokretanje ili razvijanje malog poduzeća.

Europska poduzetnička mreža – pomaže malim poduzećima u razvoju i ostvarivanju financijske pomoći.

Vaša Europa za poduzeća – informacije o poslovanju u drugoj državi EU-a i mogućnostima financiranja.

Pozivi na natječaj i pozivi za prijedloge koje objavljuje Opća uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost.

Uvod u financiranje EU-a – postupak financiranja, vrste potpora, mogućnosti financiranja

Dnevni elektronički natječaji (TED) – obavijesti o javnoj nabavi u Europi i institucijama EU-a.

Informacije/dokumentacija

Vaša Europa - savjeti – besplatni pravni savjeti o pravima građana EU-a.

SOLVIT – pomaže pojedincima i tvrtkama u rješavanju prekograničnih problema koji nastaju kada tijela javne vlasti u EU ne primjenjuju ispravno zakone EU-a.

Europski pučki pravobranitelj – za pritužbe protiv lošeg rada administracije u radu institucija i tijela EU-a.

Europska komisija Glavno tajništvo – za pritužbe protiv država članica EU-a zbog bilo koje mjere (zakon, propis ili administrativni postupak) ili prakse nacionalnih vlasti koju smatrate oprečnom pravilima ili načelima zakonodavstva EU-a.

Ne postoji opći logotip ESF-a, već svaka država članica EU-a koristi svoj logotip. Kako biste upotrijebili ispravnu verziju, obratite se Nacionalnim upravljačkim tijelima ESF-a.

Da. Pogledajte uvjete koje moraju ispunjavati treće strane za upotrebu europskog grba.

Ako se nalazite u nekoj od država EU-a, trebate se obratiti Europskoj komisiji za dozvolu.

Ako se ne nalazite u jednoj od država članica EU-a, morate se obratiti Vijeću Europe.

Europski dokumentacijski centri (EDC) – za pregledavanje službenih publikacija EU-a

Katalog knjižnica Europske komisije (ECLAS) – sadrži poveznice na kolekcije u okviru Centralne knjižnice Komisije.

EU Bookshop – mrežna knjižara s arhivom publikacija koje su objavile institucije EU-a.

Katalog publikacija – preuzmite naše publikacije ili ih pročitajte na internetu.

EU-Bookshop – naručite putem interneta besplatni primjerak bilo koje od naših najnovijih publikacija

Obratite nam se – za više kopija (za događaje). Narudžbu pošaljite najmanje 2 tjedna prije dana događaja, navodeći naslov publikacije, kataloški broj, jezik, broj primjeraka i potpunu adresu za dostavu.

Pretplatite se na časopis Social Agenda. Pretplata je ograničena na najviše 9 primjeraka.

Rad za Europsku komisiju

Europski ured za odabir osoblja (EPSO) – mogućnosti zapošljavanja u institucijama Europske unije.