Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Usein kysyttyä

Sosiaaliturvaoikeudet

Ota yhteyttä oman maasi sairausvakuutuslaitokseen.

EU:n sosiaaliturvalainsäädäntö ei korvaa jäsenmaiden omia sosiaaliturvajärjestelmiä yhtenäisellä eurooppalaisella järjestelmällä. Sillä koordinoidaan EU-maiden järjestelmiä, jotta oikeutesi ovat turvatut, kun liikut EU:n sisällä.

Lisätietoja sosiaaliturvaoikeuksistasi – Sinun Eurooppasi – Kansalaiset.

Jokainen EU-maa vastaa omasta eläkejärjestelmästään.

EU kuitenkin koordinoi jäsenmaiden sosiaaliturvajärjestelmiä auttaakseen ihmisiä, jotka haluavat muuttaa toiseen EU-maahan työskentelemään tai viettämään eläkepäiviään.

Lisätietoja kansallisista sosiaaliturvajärjestelmistä:

Työskentely ja opiskelu Euroopan unionissa

EURES – eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden portaali – tietoa työpaikoista ja opiskelumahdollisuuksista Euroopassa.

EURES-neuvojat kotimaassasi ohjaavat työnhakijoita ja työnantajia.

Työskentely toisessa EU-maassa – eurooppalaisten työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet toisessa EU-maassa.

Koulun aloittaminen uudessa maassa – tietoa EU:n koulujärjestelmistä.

Työnhaku ulkomailta – oikeutesi EU-kansalaisena sekä tietoa menettelyistä.

Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosasto – tietoa opiskeluun liittyvistä EU-politiikoista ja -säännöistä.

EURES – eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden portaali – tietoa työpaikoista ja opiskelumahdollisuuksista Euroopassa.

Sisäasioiden pääosasto – tietoa EU-politiikoista ja -säännöistä EU:n ulkopuolelta tuleville työntekijöille.

Jos perheenjäsenesi on toisessa EU-maassa työskentelevä EU-kansalainen, sinulle taataan EU-lainsäädännön mukaiset vapaan liikkuvuuden oikeudet, vaikka et ole EU-kansalainen. Lisätietoja: Työskentely toisessa EU-maassa.

Rahoitus/Avustukset

Rahoitusta työllisyyteen, sosiaaliasioihin ja osallisuuteen liittyville hankkeille

Perustietoa EU-rahoituksesta – rahoitusmenettelyt, erityyppiset avustukset, rahoitusmahdollisuudet.

Euroopan komissio ei myönnä apurahoja suoraan opiskelijoille.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) rahoittaa hankkeita, joilla autetaan kansalaisia kohentamaan taitojaan ja työllistymismahdollisuuksiaan. Ota yhteyttä rahaston hallinnojaan omassa maassasi.

EU:n koulutusalan rahoitusohjelmat (esim. Erasmus).

Perustietoa EU-rahoituksesta – rahoitusmenettelyt, erityyppiset avustukset, rahoitusmahdollisuudet.

Progress-mikrorahoitusjärjestely – lainaa 25 000 euroon saakka pienyrityksen perustamiseen tai kehittämiseen.

Enterprise Europe Network auttaa pieniä yrityksiä kehittymään ja löytämään sopivimman rahoituksen.

Sinun Eurooppasi – Yritykset – tietoa niille, jotka harjoittavat liiketoimintaa toisessa EU-maassa sekä heidän rahoitusmahdollisuuksistaan.

Tarjouspyynnöt ja kiinnostuksenilmaisupyynnöt julkaistaan työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosaston sivustolla.

Perustietoa EU-rahoituksesta – rahoitusmenettelyt, erityyppiset avustukset, rahoitusmahdollisuudet.

Tenders electronic daily (TED) -verkkosivustolla julkaistaan EU-maiden ja EU:n toimielinten julkisia hankintoja koskevat ilmoitukset.

Tietoa/Asiakirjoja

Sinun Eurooppasi -neuvonta antaa maksutonta oikeudellista neuvontaa kansalaisten oikeuksista EU:ssa.

SOLVIT – ratkaisuja henkilöille ja yrityksille rajatylittäviin ongelmiin, jotka johtuvat siitä, että kansalliset tai paikalliset viranomaiset ovat soveltaneet virheellisesti EU-lainsäädäntöä.

Euroopan oikeusasiamies tutkii kanteluita, jotka koskevat EU:n toimielinten ja laitosten toiminnassa ilmenneitä epäkohtia.

Euroopan komission pääsihteeristö käsittelee jäsenvaltiota koskevia kanteluita, jos kansallisten viranomaisten toteuttama toimenpide (laki, asetus tai hallinnollinen määräys) tai niiden noudattama käytäntö kantelijan mukaan rikkoo EU-oikeuden säännöstä tai periaatetta.

ESR:llä ei ole yhtä logoa, vaan jokainen EU-maa käyttää omaa ESR-logoaan. Lisätietoa logoista saat oman maasi ESR-viranomaisilta.

Kyllä. Tutustu Euroopan lipun käyttöä koskeviin ohjeisiin.

Jos olet EU-maassa, hae lupaa Euroopan komissiolta.

Jos olet EU:n ulkopuolella, hae lupaa Euroopan neuvostolta.

EU:n virallisia julkaisuja saa EU-tallekirjastoista (EDC).

Euroopan komission kirjaston luettelointijärjestelmä (ECLAS) sisältää Euroopan komission keskuskirjaston kokoelmien viitetiedot.

EU Bookshop on nettikirjakauppa ja EU:n toimielinten julkaisuarkisto.

Julkaisuluettelo – lataa tai lue julkaisujamme verkossa.

EU Bookshop – tilaa yksi maksuton kappale kaikista uusista julkaisustamme verkosta.

Ota yhteyttä meihin, jos tarvitset suuremman määrän julkaisuja (tapahtumia varten). Tee tilaus vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtuman ajankohtaa ja ilmoita haluamasi julkaisun nimi, luettelonumero, kieliversio, tarvitsemasi määrä sekä toimitusosoite.

Tilaa Social Agenda -lehti. Julkaisujakelun kautta julkaisuja voi tilata yhteen osoitteeseen enintään yhdeksän kappaletta.

Työskentely Euroopan komissiossa

EU:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO) – tietoa EU:n toimielinten tarjoamista työmahdollisuuksista.