Ścieżka nawigacji

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Informacja ta nie jest dostępna w wybranym języku. Proszę wybrać inną wersję językową.

 de  en  fr

Dostępne wersje językowe

Strona jest zgodna z ogólnymi wytycznymi językowymi dla portalu EUROPA. Staramy się udostępniać jak najwięcej informacji w 24 językach UE. Jednak ze względu na ograniczenia związane z tłumaczeniem oraz na konieczność częstej aktualizacji niektóre informacje (np. aktualności) udostępniane są tylko w angielskiej, francuskiej oraz niemieckiej wersji językowej. 

Prawodawstwo oraz inne dokumenty urzędowe dostępne są we wszystkich językach UE na stronie EUR-Lex.

Dokumenty powiązane
Liste annuelle (2012) des contractants pour les marchés de services >15 000 € <=60 000 €  (2013)
pdf français
Liste de contractants de contrats spécifiques signés en 2012, fondés sur des contrats cadres  (2012)
pdf français
Liste annuelle (2011) des contractants pour les marchés de services >25 000 € <=60 000 € (2012)
pdf français
Liste de contractants de contrats spécifiques signés en 2011, fondés sur des contrats cadres (2012)
pdf français
Liste annuelle (2010) des contractants pour les marchés de services >25 000 € <= 60 000€ (2011)
pdf français
Liste des contractants de contrats spécifiques signés en 2010, fondés sur des contrats cadres (2011)
pdf français
Liste annuelle (2009) des contractants pour les marchés de services >25 000 € <= 60 000€ (2009)
pdf français
Liste annuelle (2008) des contractants pour les marches de services > 25.000 € <= 60.000 €  (2008)
pdf français
Liste annuelle (2007) des contractants pour les marches de services > 25.000 € <= 60.000 € (2007)
pdf français