Διαδρομή πλοήγησης

Ανακοινώσεις ανάθεσης

Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες στη γλώσσα που επιλέξατε. Επιλέξτε μια άλλη γλώσσα.

 de  en  fr

Η γλωσσική μας πολιτική

Ο δικτυακός μας τόπος τηρεί τις γενικές γλωσσικές αρχές που έχουν οριστεί για τον EUROPA. Προσπαθούμε να δημοσιεύουμε όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες στις 24 γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, λόγω μεταφραστικών περιορισμών, αλλά και χρονικών για ορισμένες στήλες (π.χ. των ειδήσεων), κάποιες πληροφορίες διατίθενται μόνο στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Η νομοθεσία και άλλα επίσημα έγγραφα διατίθενται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EUR-Lex.

Ανακοινώσεις ανάθεσης

Σχετικά έγγραφα
Liste annuelle (2012) des contractants pour les marchés de services >15 000 € <=60 000 €  (2013)
pdf français
Liste de contractants de contrats spécifiques signés en 2012, fondés sur des contrats cadres  (2012)
pdf français
Liste annuelle (2011) des contractants pour les marchés de services >25 000 € <=60 000 € (2012)
pdf français
Liste de contractants de contrats spécifiques signés en 2011, fondés sur des contrats cadres (2012)
pdf français
Liste annuelle (2010) des contractants pour les marchés de services >25 000 € <= 60 000€ (2011)
pdf français
Liste des contractants de contrats spécifiques signés en 2010, fondés sur des contrats cadres (2011)
pdf français
Liste annuelle (2009) des contractants pour les marchés de services >25 000 € <= 60 000€ (2009)
pdf français
Liste annuelle (2008) des contractants pour les marches de services > 25.000 € <= 60.000 €  (2008)
pdf français
Liste annuelle (2007) des contractants pour les marches de services > 25.000 € <= 60.000 € (2007)
pdf français