Cesta

Oznámení o zadání zakázky

Tyto informace bohužel nejsou ve zvoleném jazyce k dispozici. Zvolte jinou jazykovou verzi.

 de  en  fr

Naše jazyková politika

Naše stránky se řídí obecnými pokyny pro používání jazyků na portálu EUROPA. Snažíme se zveřejňovat co nejvíce informací ve 24 jazycích EU. Vzhledem k omezeným překladatelským kapacitám a skutečnosti, že některé informace (např. zprávy) je třeba zveřejňovat v krátkém termínu, jsou však některé informace k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

Právní předpisy a další úřední dokumenty jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU na portálu EUR-Lex.

Související dokumenty
Liste annuelle (2012) des contractants pour les marchés de services >15 000 € <=60 000 €  (2013)
pdf français
Liste de contractants de contrats spécifiques signés en 2012, fondés sur des contrats cadres  (2012)
pdf français
Liste annuelle (2011) des contractants pour les marchés de services >25 000 € <=60 000 € (2012)
pdf français
Liste de contractants de contrats spécifiques signés en 2011, fondés sur des contrats cadres (2012)
pdf français
Liste annuelle (2010) des contractants pour les marchés de services >25 000 € <= 60 000€ (2011)
pdf français
Liste des contractants de contrats spécifiques signés en 2010, fondés sur des contrats cadres (2011)
pdf français
Liste annuelle (2009) des contractants pour les marchés de services >25 000 € <= 60 000€ (2009)
pdf français
Liste annuelle (2008) des contractants pour les marches de services > 25.000 € <= 60.000 €  (2008)
pdf français
Liste annuelle (2007) des contractants pour les marches de services > 25.000 € <= 60.000 € (2007)
pdf français