Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Najpogostejša vprašanja

Pred odhodom

Zdravljenje v tujini je enostavno. Mnoge Evropejce zanima, ali jim zdravstveno zavarovanje plača zdravljenje v tujini. Na tej spletni strani boste našli pojasnila, kako ravnati in kateri stroški so plačani, odgovore na najpogostejša vprašanja ter povezave na strani ustreznih nacionalnih organov na področju nacionalnega prava. Poiščite vse potrebne informacije še pred odhodom in se tako izognite neprijetnim presenečenjem.

Če ste zavarovani po zakonitem sistemu socialne varnosti v državi članici Evropskega gospodarskega prostora ali Švici, ste lahko upravičeni tudi do povračila stroškov za zdravljenje v tujini. Državljanstvo ni pomembno, morate pa zakonito prebivati v eni teh držav.

Zaradi jasnosti na tem spletišču uporabljamo izraz „zdravljenje“. Pravila socialne varnosti so pri tem natančnejša in govorijo o „dajatvah“. Zajemajo medicinske in zobozdravstvene storitve, zdravila in hospitalizacijo ter neposredna plačila teh storitev. Značilnost teh dajatev je, da so namenjene plačilu vašega zdravljenja, tako da plačajo ali vam povrnejo stroške.
Načeloma bodo zdravstvene storitve plačane, če so zajete z zakonom o zdravstvenem zavarovanju v državi, kjer ste zavarovani. Zdraviliško zdravljenje na primer je v nekaterih državah plačano, v drugih ni. Pred potovanjem se pozanimajte pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Gre za dva ločena postopka.
Pri bolnišničnem zdravljenjuboste morali skoraj vedno zaprositi za predhodno odobritev na svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje. Stroške vam bodo potem plačali po pravilih države, v kateri se zdravite. Če bodo ta pravila manj ugodna kot pravila vašega zdravstvenega zavarovanja, vam bodo razliko povrnili. Opozarjamo, da v Švici ne priznavajo pravice do dodatnega povračila.

Pri nebolnišničnem zdravljenjuvam odobritev zdravljenja daje enako zagotovilo. Lahko pa tudi brez odobritve odpotujete neposredno v državo zdravljenja in zaprosite zavod za zdravstveno zavarovanje za povračilo ob vrnitvi. Stroške zdravljenja vam bodo potem plačali po pravilih države, v kateri je vaš zavod za zdravstveno zavarovanje. Opozarjamo, da v Švici ne plačajo zdravljenja brez odobritve.
Po evropskem pravu še ni definicije „bolnišničnega zdravljenja“ in „nebolnišničnega zdravljenja“. Če ste v dvomih, se pozanimajte pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Odobritev zdravljenja za povračilo stroškov

Obrazec S2 je standardni evropski prenosljivi dokument, ki je enak v vseh državah in jezikih.  

Pozanimajte se pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Vaš zavod za zdravstveno zavarovanje s tem obrazcem potrjuje, da bo plačal stroške zdravljenja, ki ga želite opraviti v tujini. Na obrazcu so navedeni tudi osebni podatki osebe, za katero bodo plačani stroški, veljavnost kritja in če je možno, ustanova, ki bo izvajala zdravljenje. abroad. It gives your details as the person whose costs are to be covered, the duration of this cover and, if possible, the establishment providing the treatment.

Bolnišnično zdravljenje razlikujemo od zdravljenja v ambulanti ali na domu (nebolnišnično zdravljenje). Evropsko sodišče je priznalo, da morajo države imeti možnost predvideti povpraševanje po bolnišnični oskrbi in njeno infrastrukturo, zlasti glede geografske porazdelitve. Bolnikom morajo zagotoviti ustrezen in stalen dostop do uravnoteženega obsega kakovostnih bolnišničnih zdravstvenih storitev, pri tem pa preprečevati zapravljanje denarja ter človeških in tehničnih virov ter tako nižati stroške. [SODNA PRAKSA]

Koliko stroškov mi povrnejo?

Obveznost plačila stroškov zadeva samo stroške v zvezi z zdravljenjem v državi zdravljenja. Pri bolnišničnem zdravljenju to pomeni stroške samega zdravljenja ter bivanja in hrane v bolnišnici.

Če pa pravila v državi, kjer ste zavarovani, dopuščajo plačilo drugih stroškov, denimo potovanje od doma do kraja zdravljenja in/ali stroške nastanitve osebe, ki vas spremlja, in če so vam zdravljenje odobrili, potem vam povračila teh stroškov ne morejo zavrniti na podlagi tega, da ste se zdravili v drugi državi. Imate enake pravice, kot če bi se zdravili v državi, kjer ste zavarovani.

Pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje se pozanimajte, katere stroške vam bodo plačali.

Ne. Če so vam na primer prvo prošnjo za odobritev zavrnili, vendar ste nato odobritev dobili, ste upravičeni do neposrednega povračila stroškov v znesku, ki bi vam ga vaš zavod za zdravstveno zavarovanje navadno izplačal, če bi bilo zdravljenje odobreno še pred odhodom (Sodba Vanbraekel, 12. julij 2001, C -368/98, točka 34).
Drug primer: Če niste čakali na rešitev zakonite pritožbe na zavrnitev povračila stroškov, to dejstvo samo po sebi ne upravičuje zavrnitve povračila stroškov (Sodba Leichtle, 18, marec 2004, C-8/02, točka 59).

Čakalna doba

Čakalna doba sama po sebi ni v nasprotju s pravom EU, vendar vam vaš zavod za zdravstveno zavarovanje samo na podlagi tega ne more zavrniti odobritve zdravljenja. Upoštevati mora vaše posebno zdravstveno stanje in dokazati, da je predvidena čakalna doba z vidika objektivne medicinske presoje vaših kliničnih potreb sprejemljiva. Čakalna lista mora biti tudi prilagodljiva, tako da vas lahko postavijo na vrh liste, če se vam stanje poslabša.

Zavrnitev plačila stroškov

Ne. Če je čakalna doba za zdravljenje v državi, kjer ste zavarovani, z vidika medicinske presoje nesprejemljiva, vam zavod ne more zavrniti plačila zdravljenja zgolj na podlagi stroškov.

Imeti morate možnost pritožbe. Evropska komisija daje informacije, kako uveljaviti svoje pravice.
Obrnite se na službo Solvit.