Cale de navigare

Întrebări frecvente

Înainte de a pleca în călătorie

Este foarte simplu să beneficiaţi de îngrijiri medicale în străinătate. Mulţi europeni doresc să ştie dacă pot fi acoperite costurile îngrijirilor medicale în străinătate. Acest site internet explică ce trebuie făcut şi ce costuri pot fi acoperite, conţine răspunsurile la întrebările cele mai frecvente şi furnizează linkuri către autorităţile naţionale competente în materie de drept intern. Pentru a evita surprizele neplăcute, obţineţi toate informaţiile necesare înainte de a pleca în călătorie.

Dacă vă încadraţi într-un sistem de asigurări sociale de sănătate într-un stat membru din Spaţiul Economic European sau Elveţia, puteţi avea dreptul la acoperirea costurilor pentru îngrijiri medicale în străinătate – indiferent de naţionalitatea dumneavoastră, cu condiţia să fiţi rezident în una din aceste ţări.

Pe acest site, pentru simplificarea referinţelor, folosim termenul „îngrijiri medicale”. Normele din sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt mult mai specifice şi se referă la „prestaţii în natură”. Acestea includ asistenţa medicală şi dentară, medicamente şi spitalizare, precum şi plăţi directe pentru rambursarea costului acestor servicii. Caracteristica definitorie a prestaţiilor în natură este faptul că au menirea de a acoperi îngrijirile medicale de care beneficiaţi prin acoperirea sau rambursarea cheltuielilor dumneavoastră.
În principiu, costul îngrijirilor medicale va fi acoperit doar dacă legislaţia din ţara în care aveţi asigurarea recunoaşte îngrijirile medicale în cauză. De exemplu, costul tratamentului balnear este acoperit în unele state, dar în altele nu. Puteţi obţine mai multe detalii de la instituţia de asigurări înainte de a pleca în călătorie.

Există două proceduri separate.
În cazul îngrijirilor spitaliceşti, instituţia de asigurări de sănătate de care aparţineţi vă va cere aproape întotdeauna să obţineţi o autorizaţie prealabilă. Costurile vor fi apoi acoperite în conformitate cu normele din statul în care beneficiaţi de îngrijiri medicale. Dacă aceste condiţiile sunt mai puţin favorabile decât condiţiile oferite de instituţia dumneavoastră de asigurări de sănătate, vi se va rambursa diferenţa. Vă rugăm să reţineţi că dreptul la o rambursare suplimentară nu este recunoscut în cazul Elveţiei.

În cazul îngrijirilor ambulatorii, garanţia va fi aceeaşi dacă obţineţi autorizaţie. De asemenea, puteţi călători direct în statul unde doriţi să beneficiaţi de îngrijiri medicale, fără a obţine autorizaţia, şi solicita rambursarea la întoarcere. Costul îngrijirilor medicale va fi acoperit în această situaţie conform legislaţiei statului în care îşi are sediul instituţia de asigurări de sănătate de care aparţineţi. Vă rugăm să reţineţi că fără autorizaţie, costurile îngrijirilor medicale nu sunt acoperite în cazul Elveţiei.
În prezent nu există o definiţie în temeiul legislaţiei UE a termenilor „îngrijiri spitaliceşti” sau „îngrijiri ambulatorii”. Dacă aveţi nelămuriri, contactaţi instituţia de asigurări de sănătate de care aparţineţi.

Autorizaţia în vederea acoperirii costurilor

Este vorba de un document portabil, identic în toate ţările şi în toate limbile - formularul S2.

Este disponibilă la instituţia de asigurări de sănătate de care aparţineţi. 

Prin acest formular, instituţia de asigurări de sănătate de care aparţineţi certifică că va acoperi costurile îngrijirilor medicale de care doriţi să beneficiaţi în străinătate. Acesta conţine detalii referitoare la persoana ale cărei costuri vor fi acoperite, durata acoperirii şi, dacă este posibil, instituţia care asigură îngrijirile medicale. 

Se face o distincţie între îngrijiri spitaliceşti şi îngrijiri medicale acordate în cabinetul unui doctor sau la domiciliul dumneavoastră (îngrijiri ambulatorii). Curtea de Justiţie recunoaşte faptul că statele trebuie să poată prevedea infrastructura asistenţei spitaliceşti, în special distribuţia sa geografică. Acestea trebuie să garanteze pacienţilor acces permanent şi corespunzător la o gamă echilibrată de îngrijiri spitaliceşti de bună calitate, menţinând în acelaşi timp costuri scăzute prin garantarea faptului că resursele financiare, umane şi tehnice nu sunt irosite. [JURISPRUDENŢĂ] 
 

În ce măsură se pot acoperi costurile

Obligaţia de acoperire a costurilor vizează doar costurile legate de îngrijirile medicale de care beneficiaţi în statul care asigură aceste îngrijirile - mai exact, în cazul îngrijirilor spitaliceşti, costul prestaţiilor medicale în sine, precum şi cazarea implicită şi mesele în spital.

Cu toate acestea, dacă legislaţia din statul în care aveţi asigurarea permit şi acoperirea altor costuri, precum călătoria de la domiciliul dumneavoastră spre locaţia unde se vor acorda îngrijirile medicale, şi/sau cheltuielile de cazare ale persoanei care vă însoţeşte, şi dacă aţi obţinut autorizaţia, atunci rambursarea acestor costuri nu poate fi refuzată pe motivul că îngrijirile medicale s-au acordat în alt stat. Veţi beneficia de aceleaşi drepturi ca pentru îngrijiri medicale în statul în care aveţi asigurarea.

Pentru a afla ce costuri se pot rambursa în cazul dumneavoastră, contactaţi instituţia de asigurări de sănătate de care aparţineţi.

Nu. De exemplu, dacă prima dumneavoastră solicitare a fost respinsă, dar ulterior vi s-a acordat autorizaţia, aveţi dreptul să primiţi direct rambursarea din partea instituţiei de asigurări de sănătate de care aparţineţi pentru valoarea care vi s-ar fi rambursat în mod normal dacă acoperirea ar fi fost confirmată de la început (Hotărârea Curţii din 12 iulie 2001, Vanbraekel - cauza C -368/ 98, punctul 34).
Alt exemplu: dacă nu aţi aşteptat rezultatul unui recurs legal împotriva deciziei de refuz de autorizare, acest fapt în sine nu justifică refuzul de rambursare a costurilor (Hotărârea Curţii din 18 martie 2007, Leichtle - cauza C-8/02, punctul 59).

Liste de aşteptare

Listele de aşteptare nu contravin legislaţiei UE, dar instituţia de asigurări de sănătate de care aparţineţi nu vă poate refuza autorizaţia pentru îngrijiri medicale în străinătate doar în baza acestui motiv. Aceasta trebuie să aibă în vedere starea medicală specifică în care vă aflaţi şi să demonstreze că perioada de aşteptare previzionată este acceptabilă, în temeiul unei evaluări medicale obiective a necesităţilor dumneavoastră clinice. În plus, listele de aşteptare trebuie să poată fi gestionate în mod flexibil şi dinamic astfel încât să puteţi avansa pe listă dacă starea dumneavoastră se înrăutăţeşte.

Refuzarea autorizării

Nu. Dacă perioada de timp în care trebuie să aşteptaţi acordarea îngrijirilor medicale în statul în care aveţi asigurarea este inacceptabilă din motive medicale, instituţia nu poate refuza acoperirea acestora doar pe motiv de costuri.

Trebuie să puteţi face recurs. Comisia pune la dispoziţie informaţii privind modalităţile de aplicare a drepturilor dumneavoastră prin intermediul Solvit.