Navigacijski put

Najčešća pitanja

Prije odlaska u drugu zemlju

Lako je dobiti liječenje u inozemstvu. Mnogi stanovnici Europske unije žele znati koji troškovi liječenja u inozemstvu mogu biti podmireni. Ove mrežne stranice na kojima je objašnjeno što je potrebno napraviti i koji će troškovi biti podmireni sadrže i često postavljana pitanja te poveznice na odgovarajuća nacionalna tijela kojima se možete obratiti u svezi s pitanjima o nacionalnim zakonima. Kako biste izbjegli neugodna iznenađenja, informirajte se prije odlaska u drugu zemlju.

Ako ste korisnik zakonskog sustava socijalnog osiguranja u državi članici Europskog ekonomskog prostora ili u Švicarskoj, tada možete ostvariti pravo na podmirenje troškova liječenja u inozemstvu. Nije važno čije državljanstvo imate ako zakonito boravite u jednoj od ovih zemalja.

Radi lakšeg snalaženja na ovim stranicama koristimo pojam „liječenje”. Pravila o socijalnom osiguranju koja su konkretnija odnose se na „nenovčana davanja”. Ovim su pravilima posebno obuhvaćena medicinska i stomatološka skrb, lijekovi i hospitalizacija te izravna plaćanja za povrat troškova ovih usluga. Temeljna značajka nenovčanih davanja je da su ona namijenjena za pokrivanje Vašeg liječenja podmirivanjem ili povratom Vaših troškova.

U načelu će Vaši troškovi liječenja biti podmireni samo ako je zakon u državi u kojoj ste osigurani pokriva to liječenje. Primjerice, u nekim su zemljama troškovi spa tretmana pokriveni, a u drugima ne. Informirajte se pri Vašoj osiguravajućoj ustanovi prije odlaska u drugu državu.

Postoje dva različita slučaja.

U slučaju bolničkog liječenja, Vaš zavod za zdravstveno osiguranje gotovo uvijek će od Vas zahtijevati traženje odobrenja. Troškovi će biti pokriveni sukladno pravilima države članice u kojoj Vam je liječenje pruženo. Ako su ti uvjeti manje povoljni od uvjeta koje Vam pruža Vaše zdravstveno osiguranje, razlika će Vam biti nadoknađena. Imajte na umu da se u slučaju Švicarske ne ostvaruje pravo na dodatni povrat.

U slučaju nebolničkog liječenja, ako uspijete ishoditi odobrenje, jamstva ostaju ista. Također možete uštedjeti na odobrenju i putovanju izravnim odlaskom u državu u kojoj želite da Vam bude pruženo liječenje i tražiti nadoknadu troškova po povratku. Troškovi Vašeg liječenja bit će podmireni sukladno pravilima države u kojoj se nalazi Vaša ustanova za zdravstveno osiguranje. U slučaju Švicarske troškovi liječenja nisu pokriveni bez posjedovanja odobrenja.

Unutar zakonodavstva Europske unije trenutačno ne postoji definicija „bolničkog liječenja” ili „nebolničkog liječenja”. Obratite se Vašoj ustanovi za zdravstveno osiguranje ako imate nedoumice.

Odobrenje za podmirenje troškova

Obrazac S2 je standardizirani prenosivi dokument, identičan u svim zemljama i na svim jezicima. 

Pitajte Vašu ustanovu za zdravstveno osiguranje.

Ovo je obrazac kojim Vaša ustanova za zdravstveno osiguranje izjavljuje da će podmiriti troškove Vašeg liječenja u inozemstvu. Na njemu su navedeni Vaši podaci kao osobe čiji će troškovi biti podmireni kao i razdoblje valjanosti ove potvrde i, ako je moguće, naziv ustanove u kojoj će liječenje biti obavljeno.

Razlika između bolničkog i medicinskog liječenja temelji se na tome gdje se liječenje pruža: u liječničkoj ordinaciji ili u Vašem domu (nebolničko liječenje). Europski sud ustvrdio je da zemlje moraju biti u stanju predvidjeti potražnju za zdravstvenom skrbi i infrastrukturu za zdravstvenu skrb, a posebice njezinu geografsku rasprostranjenost. One moraju jamčiti pacijentima odgovarajući i trajni pristup uravnoteženom rasponu kvalitetnog bolničkog liječenja istovremeno smanjujući troškove kako bi se ljudski i tehnički resursi u potpunosti odgovarajuće iskoristili. 

Koji troškovi mogu biti podmireni

Obveza podmirenja Vaših troškova odnosi se samo na troškove nastale tijekom Vašeg liječenja u državi liječenja, npr. troškovi bolničkog liječenja, troškovi prostora za liječenje, troškovi neizostavnog smještaja i prehrane u bolnici.

Međutim, ako pravila države u kojoj ste osigurani dopuštaju podmirivanje ostalih troškova, kao što su putovanje iz vlastitog doma do mjesta liječenja, i/ili troškovi smještaja osobe u pratnji, ako ste ishodili odobrenje, tada povrat tih troškova ne može biti odbijen na temelju činjenice da je liječenje pruženo u drugoj državi. Vi ostvarujete ista prava kao da je liječenje pruženo u državi u kojoj ste osigurani.

Obratite se Vašoj ustanovi za zdravstveno osiguranje kako biste saznali za koje troškove možete ostvariti povrat novca u Vašem slučaju.

Ne. Primjerice, ako Vaš prvi zahtjev za odobrenjem bude odbačen, ali zatim naknadno odobren, ostvarujete pravo na izravan povrat troškova koje će Vam nadoknaditi Vaša ustanova za zdravstveno osiguranje u iznosu kojeg bi Vam inače isplatila da ste odobrenje ishodili na početku (Presuda u slučaju Vanbraekel, 12. srpnja 2001., predmet br. C-368/98, točka 34).

Još jedan primjer: Ako niste sačekali ishod pravne žalbe na uskraćivanje odobrenja, ta činjenica sama po sebi ne opravdava odbijanje zahtjeva za povrat Vaših troškova (Presuda u slučaju Leichtle, 18. ožujka 2004., predmet br. C-8/02, točka 59).

Liste čekanja

Liste čekanja same po sebi nisu u suprotnosti sa zakonodavstvom Europske unije, ali Vaša ustanova za zdravstveno osiguranje ne može iz samo tog razloga odbaciti Vaše odobrenje za liječenjem u inozemstvu. Ona mora uzeti u obzir Vaše zdravstveno stanje i dokaz da je predviđeno vrijeme čekanja prihvatljivo s obzirom na objektivnu zdravstvenu procjenu Vaše potrebe za kliničkim liječenjem. Međutim, upravljanje listama čekanja mora biti fleksibilno i dinamično kako biste se mogli popeti na listi ako se Vaše stanje pogorša.

Odbijanje zahtjeva za podmirenjem troškova

Ne. Ako vrijeme koje biste čekali na liječenje u zemlji u kojoj ste osigurani nije prihvatljivo iz medicinskih razloga, tada ustanova ne može odbiti Vaš zahtjev za podmirenjem troškova samo na osnovu troškova.

Imate mogućnost podnošenja žalbe sukladno nacionalnom zakonu. Komisija pruža informacije o načinu iskorištavanja Vaših prava putem mreže Solvit.