Sti

FAQ

Før rejsen

Det er nemt at få behandling i udlandet. Mange europæere vil gerne vide, om omkostningerne til behandling i udlandet kan dækkes. På dette websted kan du finde forklaringer på, hvad du skal gøre, og hvilke omkostninger der kan dækkes, få svar på de oftest stillede spørgsmål og finde henvisninger til de relevante nationale myndigheder, hvis du har spørgsmål til national lovgivning. For at undgå ubehagelige overraskelser er det en god ide at finde de oplysninger, du har brug for, inden du skal af sted.

Hvis du er omfattet af en lovbestemt socialsikringsordning i en medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz, kan du have ret til at få dækket dine omkostninger til behandling i udlandet. Din nationalitet har ingen betydning, forudsat at du er lovligt bosiddende i et af disse lande.

På dette websted anvender vi for nemhedens skyld ordet ”behandling”. Reglerne for sygesikring aer mere specifikke og omhandler ”naturalydelser”. Mere specifikt indbefatter disse lægebehandling og tandpleje, medicin og sygehusophold og direkte udbetalinger til at godtgøre omkostningerne til disse ydelser. Naturalydelser er karakteriseret ved, at de har til formål at dække eller godtgøre dine udgifter til den modtagne behandling. I princippet dækkes dine omkostninger til behandling kun, hvis behandlingen anerkendes af lovgivningen i den stat, hvor du er forsikret. Eksempelvis dækkes omkostningerne til kurophold i nogle lande, men ikke i andre. Undersøg dette hos din sygesikringsinstitution, før du rejser.

Der er to separate procedurer. Hvis der er tale om sygehusbehandling, vil din sygesikringsinstitution næsten altid kræve, at du skal ansøge om tilladelse. Omkostningerne vil så blive dækket i henhold til bestemmelserne i den stat, hvor du modtager behandlingen. Hvis disse betingelser er mindre gunstige end de betingelser, din egen sygesikring tilbyder, vil du få refunderet forskellen. Bemærk, at retten til yderligere godtgørelse ikke er anerkendt i forhold til Schweiz.

Hvis der ikke er tale om sygehusbehandling, er garantierne de samme, hvis du får godkendt behandlingen. Alternativt kan du rejse direkte til det land, hvor du ønsker at modtage behandling, uden at have fået tilladelse og derefter ansøge om godtgørelse, når du vender hjem. Omkostningerne til din behandling dækkes i henhold til reglerne i den stat, hvor din sygesikringsinstitution hører hjemme. Bemærk, at hvis behandlingen ikke er godkendt, dækkes behandlingsomkostningerne ikke i forhold til Schweiz. Der findes i øjeblikket i europæisk lovgivning ingen definition af ”sygehusbehandling” og ”ikke-sygehusbehandling”. Hvis du er i tvivl, bør du undersøge dette nærmere hos din sygesikringsinstitution.

Tilladelse til dækning af omkostninger

S2-blanketten er et europæisk standard personbåret dokument, som er identisk i alle lande og på alle sprog.

Spørg din sygesikringsinstitution.

I denne formular attesterer din sygesikringsinstitution, at den vil dække omkostningerne til den behandling, du ønsker at få i udlandet. Den indeholder oplysninger om dig som den person, hvis omkostninger skal dækkes, varigheden af denne dækning og, hvis det er muligt, oplysninger om det sted, hvor behandlingen ydes.

Der skelnes mellem sygehusbehandling og lægebehandling, der finder sted i en lægeklinik eller i hjemmet (ikke-sygehusbehandling). Domstolen har anerkendt, at det skal være muligt for lande at kunne forudse behovet og infrastrukturen for sygehusbehandling, især den geografiske fordeling. De skal kunne sikre hensigtsmæssig og permanent adgang til en velafbalanceret sygehusbehandling af høj kvalitet, hvor omkostningerne samtidigt holdes nede ved at sikre, at hverken penge eller menneskelige og tekniske ressourcer går til spilde. [RETSPRAKSIS]

I hvor høj grad kan omkostningerne dækkes

Forpligtelsen til at dække dine omkostninger angår kun omkostninger til behandling modtaget i behandlingslandet. Hvad angår sygehusbehandling vil det sige omkostninger i forbindelse med selve behandlingen samt uundgåelig indkvartering og måltider på sygehuset. Men hvis reglerne i den stat, hvor du er forsikret, tillader dækning af andre omkostninger, såsom rejsen fra dit hjem til behandlingsstedet og/eller udgifter til indkvartering for din ledsager, og hvis du har fået tilladelse til behandlingen, kan godtgørelse af disse omkostninger ikke nægtes med henvisning til, at behandlingen fandt sted i en anden stat. Du har samme rettigheder, som hvis du var blevet behandlet i den stat, hvor du er forsikret. Kontakt din sygesikringsinstitution, hvis du ønsker oplysninger om, hvilke omkostninger der kan godtgøres i dit tilfælde.

Nej. Hvis eksempelvis din første ansøgning om tilladelse blev afvist, men der efterfølgende blev givet tilladelse, har du ret til at modtage en direkte godtgørelse fra din sygesikringsinstitution på det beløb, der normalt ville være blevet godtgjort, hvis dækningen havde været bekræftet fra start (Vanbraekel-dommen, 12. juli 2001, C-368/98, punkt 34). Et andet eksempel: Hvis du ikke ventede på resultatet af en retslig klage over en afvisning af dækning, giver dette ikke i sig selv ret til at afvise at godtgøre dine omkostninger (Leichtle-dommen, 18. marts 2004, C-8/02, punkt 59).

Ventelister

Ventelister er ikke i sig selv i strid med EU’s lovgivning, men din sygesikringsinstitution kan ikke nægte dig tilladelse til behandling i udlandet alene af den grund. De skal tage hensyn til din specifikke medicinske tilstand og bevise, at ventetiden er acceptabel i forhold til en objektiv medicinsk vurdering af dine behandlingsbehov. Endvidere skal ventelister håndteres fleksibelt og dynamisk, således at du kan flyttes op på listen, hvis din tilstand forværres.

Dækning afvist

Nej. Hvis den tid, du skulle have ventet på behandling i det land, hvor du er forsikret, af medicinske årsager er uacceptabel, kan institutionen ikke afvise at dække din behandling med henvisning alene til omkostningerne.

Du kan klage. Kommissionen kan fortælle dig, hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende via Solvit.