Διαδρομή πλοήγησης

Προγραμματισμένη περίθαλψη

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Τελευταίες προσθήκες

25/04/2012

Τα συνταξιοδοτικά σας δικαιώματα εάν έχετε ζήσει ή εργαστεί σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες  (25/04/2012)

Catalog N. :KE-32-11-980-EL-C

Ποια χώρα θα καταβάλλει τη σύνταξή σας; Πώς θα υπολογίζεται; Μάθετε περισσότερα για τα συνταξιοδοτικά σας δικαιώματα εάν έχετε εργαστεί σε περισσότερες από μία χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

27/05/2011

The coordination of healthcare in Europe - Rights of insured persons and their family members under regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009  (27/05/2011)

Catalog N. :KE-32-11-686-EN-C

The EU has common rules to protect its citizens’ social security rights when moving within Europe. These do not replace the national social systems with a European one: each country of the European Union lays down the conditions under which social security benefits are granted, as well as the amount of such benefits and the period for which they are granted. However, when doing so, they must comply with EU law, in particular with Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems. This guide gives competent national institutions an overview of the EU coordination provisions in the field of healthcare. It covers the rights of insured persons and their family members, including those of pensioners and their families. Provisions are detailed for both residence and stay, either in the country of insurance or in another country of the European Union. This publication is available in printed format in English, French and German.

15/10/2010

Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης: εργαστείτε οπουδήποτε εντός της Ευρώπης.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-402-EL-C

Πώς οι μετακινήσεις μπορούν να επηρεάσουν τα δικαιώματά σας σε επιδόματα ανεργίας; Μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας εάν έχετε εργαστεί σε περισσότερες από μία χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία ή εφόσον θέλετε να μετακινηθείτε σε μια από αυτές τις χώρες για αναζήτηση εργασίας.

15/10/2010

Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης: συνταξιοδοτηθείτε οπουδήποτε εντός της Ευρώπης.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-401-EL-P

Αφίσα - Χάρη στους κανόνες της ΕΕ για συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε οπουδήποτε θέλετε στην Ευρώπη. Θα λαβαίνετε τη σύνταξή σας στο εξωτερικό και θα έχετε επίσης δυνατότητα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη σε τοπικό επίπεδο.

15/10/2010

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: μπορείτε να εργαστείτε, να σπουδάσετε,να ταξιδέψετε και να συνταξιοδοτηθείτε οπουδήποτε στην Ευρώπη.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-403-EL-C

Σκέφτεστε να μετακινηθείτε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα; Μάθετε πως οι κανόνες της ΕΕ προστατεύουν τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης σας και αυτά της οικογένειάς σας.

15/10/2010

Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης: εργαστείτε οπουδήποτε εντός της Ευρώπης.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-400-EL-P

Αφίσα - Η ΕΕ συντονίζει τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για να διασφαλίσει ότι δεν θα χάσετε τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισής σας, εάν εργάζεστε σε περισσότερες από μία χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία ή θέλετε να μετακινηθείτε σε μία από αυτές τις χώρες για αναζήτηση εργασίας.