Навигационна пътека

Планирано лечение

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

Последни публикации

25/04/2012

Вашите пенсионни права, ако сте живели или работили в повече от една европейска държава  (25/04/2012)

Catalog N. :KE-32-11-980-BG-C

Коя държава ще плаща пенсията ви? Как ще се изчислява? Научете повече за своите пенсионни права, ако сте работили в повече от една държава от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

27/05/2011

The coordination of healthcare in Europe - Rights of insured persons and their family members under regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009  (27/05/2011)

Catalog N. :KE-32-11-686-EN-C

The EU has common rules to protect its citizens’ social security rights when moving within Europe. These do not replace the national social systems with a European one: each country of the European Union lays down the conditions under which social security benefits are granted, as well as the amount of such benefits and the period for which they are granted. However, when doing so, they must comply with EU law, in particular with Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems. This guide gives competent national institutions an overview of the EU coordination provisions in the field of healthcare. It covers the rights of insured persons and their family members, including those of pensioners and their families. Provisions are detailed for both residence and stay, either in the country of insurance or in another country of the European Union. This publication is available in printed format in English, French and German.

15/10/2010

координация на системите за социалнa сигурност в ес: работа навсякъде в европа.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-402-BG-C

Как преместването се отразява на вашите права на обезщетения за безработица? Научете повече за правата си, ако сте работили в повече от една държава от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария или ако желаете да се преместите в някоя от тези държави, за да търсите работа.

15/10/2010

координация на системите за социалната сигурност: пенсия навсякъде в Европа.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-401-BG-P

Постер – Благодарение на правилата на ЕС за координация на социалната сигурност, можете да се пенсионирате навсякъде в Европа. Ще получавате пенсията си в чужбина и ще имате достъп до местните здравни услуги.

15/10/2010

КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ:работа, обучение, пътуване и пенсия навсякъде в Европа.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-403-BG-C

Обмисляте ли да се преместите в друга европейска държава? Научете как правилата на ЕС защитават правата ви на социална сигурност, както и тези на членовете на семейството ви.

15/10/2010

координация на системите за социалната сигурност: работа навсякъде в Европа.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-400-BG-P

Постер – ЕС координира системите за социална сигурност, за да гарантира, че няма да бъдете лишени от правата си , ако работите в повече от една държава от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария или ако желаете да се преместите в някоя от тях, за да търсите работа.