Navigačný riadok

Nové zručnosti pre nové pracovné miesta

Cieľ

Cieľom iniciatívy „Nové zručnosti pre nové pracovné miesta“ je:

  • podporiť lepšie predvídanie budúceho dopytu po zručnostiach,
  • lepšie zosúladiť zručnosti a potreby pracovného trhu,
  • preklenúť rozdiely medzi svetom vzdelávania a práce.

Praktické opatrenia