Ścieżka nawigacji

Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy

Cele

Inicjatywa „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” ma na celu:

  • lepsze przewidywanie przyszłych potrzeb w zakresie kwalifikacji
  • lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy
  • uwzględnienie potrzeb rynku pracy na etapie kształcenia.

Metody