Navigācijas ceļš

Jaunas prasmes jaunām darba vietām

Mērķis

Iniciatīvai “Jaunas prasmes jaunām darba vietām” ir trejāds mērķis:

  • labāk paredzēt, kādas prasmes būs vajadzīgas darba tirgū,
  • iegūstamās prasmes un zināšanas labāk pielāgot reālajām darba tirgus vajadzībām,
  • tuvināt izglītības un darba pasauli.

Konkrēti pasākumi