Διαδρομή πλοήγησης

Νέες Δεξιότητες για Νέες Θέσεις Εργασίας

Στόχος

Η πρωτοβουλία "Νέες Δεξιότητες για Νέες Θέσεις Εργασίας" σκοπό έχει:

  • να βελτιώσει την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε σχέση με τις διάφορες δεξιότητες
  • να προσαρμόσει καλύτερα την απόκτηση δεξιοτήτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
  • να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στον κόσμο της εκπαίδευσης και τον κόσμο της εργασίας

Ορισμένα πρακτικά μέτρα