Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Niet-geplande zorg

Noodgevallen

Bel 100 of 112

RIZIV
(Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering)

Tel.: +32 2 739 73 21 (Nederlands, Frans, Engels, Duits)
Tel.: +32 2 739 73 10 (Nederlands, Engels, Frans)
Tel.: +32 2 739 73 14 (Nederlands, Engels, Frans)
Tel.: +32 2 739 73 15 (Nederlands, Engels, Frans, Duits)
Tel.: +32 2 739 73 16 (Nederlands, Frans, Engels)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Website: www.riziv.be Portal Belgische overheid – gezondheid


Behandeling, dekking en kosten

Artsen

 • U moet de arts onmiddellijk betalen, maar nadien wordt tot 75% van de kosten vergoed als u uw "Getuigschrift voor verstrekte hulp" (Frans: "Attestation de soins données") indient bij uw ziekteverzekering of mutualiteit.
 • Let er wel op dat uw arts u dit getuigschrift geeft en dat erop vermeld staat welk bedrag u betaald hebt.

Tandartsen

 • U moet de tandarts onmiddellijk betalen, maar nadien wordt tot 75% van de kosten vergoed als u uw "Getuigschrift voor verstrekte hulp" (Frans: "Attestation de soins données") indient bij uw ziekteverzekering of mutualiteit.
 • Let er wel op dat uw tandarts u dit getuigschrift geeft en dat erop vermeld staat welk bedrag u betaald hebt.

Ziekenhuisopname

 • U hebt geen verwijsbrief van een arts nodig, u kunt een afspraak maken met een specialist naar keuze.
 • Als u geen Europese zorgpas (of een tijdelijk vervangend bewijs) kunt voorleggen, moet u het volledige bedrag betalen. U kunt wel nadien de factuur en een betalingsbewijs indienen bij een Belgische ziekteverzekering/mutualiteit naar keuze en om terugbetaling vragen.

Geneesmiddelen

 • U kunt met een recept of voorschrift van een arts naar een apotheek gaan.
 • Ook voor voorgeschreven geneesmiddelen moet u in de apotheek betalen. U betaalt tussen 0 en 80% van de prijs van het geneesmiddel.
 • Let er op dat de apotheker u een ontvangstbewijs geeft, waarop vermeld staat hoeveel u betaald hebt voor welk geneesmiddel. Met dat ontvangstbewijs kunt u een Belgische ziekteverzekering/mutualiteit om terugbetaling verzoeken.

Ambulance

 • U betaalt een vast bedrag en een tarief per kilometer. De Belgische ziekteverzekering betaalt hiervan 50% terug.

Traumahelikopter

 • Geen gegevens beschikbaar.

Terugbetalingen

Ga naar een ziekenfonds, mutualiteit of andere verzekeringsinstelling naar keuze. Op vertoon van uw Europese zorgpas (of ander document van uw eigen ziekteverzekering) en de documenten van de zorgverleners kunt u om terugbetaling vragen.

Geneesmiddelen

Meer informatie:

RIZIV
(Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering)

Tel.: +32 2 739 73 21 (Nederlands, Frans, Engels, Duits)
Tel.: +32 2 739 73 10 (Nederlands, Engels, Frans)
Tel.: +32 2 739 73 14 (Nederlands, Engels, Frans)
Tel.: +32 2 739 73 15 (Nederlands, Engels, Frans, Duits)
Tel.: +32 2 739 73 16 (Nederlands, Frans, Engels)

E-mail: rir@riziv.fgov.be
Website: www.riziv.be (Nederlands) www.inami.be (Frans)

Heeft u tijdens uw verblijf in België geen verzoek om terugbetaling kunnen indienen, neem dan bij thuiskomst contact op met uw eigen zorgverzekeraar.


Eigen bijdrage

Meer informatie:

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering:

RIZIV (nl) - INAMI (fr) - LIKIV (de) - NIHDI (en)

Tel.: +32 2 739 73 21 (Nederlands, Frans, Engels, Duits)

Tel.: +32 2 739 73 14 (Nederlands, Engels, Frans)

Tel.: +32 2 739 73 15 (Nederlands, Engels, Frans, Duits)

Tel.: +32 2 739 73 16 (Nederlands, Frans, Engels)

Tel.: +32 2 739 73 10 (Nederlands, Engels, Frans)

E-mail: rir@riziv.fgov.be


Dialyse, zuurstof- & chemotherapie
 • Dialyse: Het dichtstbijzijnde dialysecentrum vindt u op de wereldwijde dialysewebsite.
 • Zuurstoftherapie: Neem contact op met een apotheek in de plaats waar u verblijft.
 • Chemotherapie: Neem contact op met een Belgische ziekteverzekering/mutualiteit, in het Nederlands of het Frans.

Kaart verloren of gestolen?

Contactinformatie voor houders van een in België uitgegeven Europese zorgpas (EHIC)

Neem contact op met uw mutualiteit.

Weet u niet bij welke mutualiteit u bent aangesloten, neem dan contact op met het RIZIV.

RIZIV (nl) - INAMI (fr) - LIKIV (de) - NIHDI (en)

Tel.: +32 2 739 73 21 (Nederlands, Frans, Engels, Duits)

Tel.: +32 2 739 73 14 (Nederlands, Engels, Frans)

Tel.: +32 2 739 73 15 (Nederlands, Engels, Frans, Duits)

Tel.: +32 2 739 73 16 (Nederlands, Frans, Engels)

Tel.: +32 2 739 73 10 (Nederlands, Engels, Frans)

E-mail: rir@riziv.fgov.be