Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Kura medika mhux mistennija

Emerġenza

 • Ċempel il-112

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Ċentru għal-Liasions Ewropej u Internazzjonali tas-Sigurtà Soċjali)
Informazzjoni dettaljata bil-Franċiż, l-Ingliż, l-Ispanjol, il-Ġermaniż, it-Taljan u l-Portugiż.

Tel: +33 1 45 26 33 41
Email: ceam@cleiss.fr

Kura, kopertura u spejjeż

L-informazzjoni kollha relatata mal-professjonisti tas-saħħa (tobba, dentisti, infermiera, eċċ.) u l-isptarijiet disponibbli fiż-żona fejn qed toqgħod kif ukoll l-ispejjeż tal-kura u l-kopertura mis-sigurtà soċjali Franċiża tinstab fis-sit web ameli-direct (bil-Franċiż biss).

Tobba

 • Biex tisfrutta sew il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea, trid tara tabib irreġistrat mas-servizz tas-saħħa nazzjonali ("conventionné").
 • Il-prattikanti "conventionné" jaqgħu f'waħda miż-żewġ kategoriji:
  "Secteur 1": prattikanti li jiċċarġjaw ir-rata uffiċjali.
  "Secteur 2": prattikanti li jiċċarġjaw tariffa supplimentari mar-rata uffiċjali.
 • Għandek tħallas direttament lit-tabib. Dan jimla formola ta' kura ("feuille de soins") u jiktiblek riċetta jekk ikun hemm bżonn. Ikollok bżonn din il-formola tal-kura biex titlob rimborż.

Dentisti

 • Biex tisfrutta tajjeb il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea, trid tara dentist irreġistrat mas-servizz tas-saħħa nazzjonali ("conventionné").
 • Trid tħallas lid-dentist direttament, li se jimla formola ta' kura ("feuille de soins") u jiktiblek riċetta jekk ikun hemm bżonn. Ikollok bżonn din il-formola tal-kura biex titlob rimborż.

Kura fi sptar

 • Kun ċert li tippreżenta l-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea meta tidħol l-isptar. Din tiffrankalek li tħallas kwalunkwe spejjeż li tista' tikseb lura minn qabel u tħallas biss il-kontribuzzjoni ta' pazjent.
 • Ikollok tħallas tariffa ta' kuljum.
 • Għal kwalunkwe kura medika speċjali, ikollok tħallas kontribuzzjoni ta' rata fissa flimkien mat-tariffa ta' kuljum tal-isptar. Dawn it-tariffi ma jiġux rimborżati fi Franza, imma dejjem tista' titlob rimborż meta tasal lura f'pajjiżek.
 • Jekk tiddaħħal fi sptar jew klinika privata, ipprova żgura li dawn ukoll huma rreġistrati li jipprovdu kura tas-saħħa tal-istat ("conventionné").

Riċetti tat-tabib

 • Mar-riċetta tiegħek, għandek tirċievi formola ta' kura ("feuille de soins") – mingħajrha ma tistax titlob rimborż. Il-mediċini bir-riċetta huma rimborżabbli biss jekk jinsabu fil-lista ta' prodotti farmaċewtiċi rimborżabbli. L-ispiżjar jindikalek liema mediċini huma rimborżabbli u liema le.

Ambulanza

 • Il-bżonn ta' ambulanza jew taxi jrid jiġi stabbilit b'riċetta medika. It-tariffi tal-ambulanzi għandhom jitħallsu direttament minn qabel lill-professjonist mediku.

Ambulanza bl-ajru

 • Il-bżonn ta' ambulanza bl-ajru jrid jiġi stabbilit b'riċetta medika u b'awtorizzazzjoni minn qabel maħruġa mill-uffiċjal mediku tas-CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) lokali.

Rimborż

 • Fi Franza, it-talbiet għar-rimborż għandhom ikunu indirizzati lill-uffiċċju tas-CPAM lokali (Caisse Primaire D'Assurance Maladie).
 • Ikollok tipprovdi l-formola ta' kura ("feuille de soins"), il-kopji tal-irċevuti u r-riċetti, kopja tal-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea, l-indirizz tar-residenza tiegħek u d-dettalji tal-kont tal-bank tiegħek, inklużi n-Numru Internazzjonali tal-Kont tal-Bank (IBAN) u l-Kodiċi tal-Identifikazzjoni tal-Bank (BIC). Tintbagħatlek konferma tar-rimborż fl-indirizz tad-dar tiegħek.
 • Tista' titlob madwar 70% tal-ispiża tal-kura standard (jew 80% tal-kura fl-isptar).
 • Jekk ma tistax tibgħat talba waqt li tkun fi Franza, ikkuntattja lill-fornitur tal-assikurazzjoni tas-saħħa tiegħek meta tasal lura f'pajjiżek.
nullMhi disponibbli ebda informazzjoni

Dijaliżi, ossiġenu u kimoterapija

Is-sit web ameli-direct hu servizz mgħoti mis-sistema tal-assikurazzjoni tas-saħħa Franċiża. Tista' tfittex għal professjonist tas-saħħa uffiċjali (tabib, infermier, spiżjar, eċċ.) jew ċentru tal-kura tas-saħħa (sptar, klinika, eċċ.) skont kriterji differenti (isem, qasam ta' għarfien espert, post, ...). Tista' ssib l-ispejjeż kollha u l-bażijiet li fuqhom se tieħu r-rimborż.

Fuq dan is-sit tista' ssib il-postijiet li joffru trattament tad-dijaliżi, il-kimoterapija u t-terapija tal-ossiġenu (li fi Franza jaqa' taħt is-servizz ta' pnewmoloġija).

Kard mitlufa jew misruqa

Kuntatti għad-detenturi tal-EHICs li jinħarġu fi Franza

Ikkuntattja lill-uffiċċju tas-CPAM (Caisse Primaire D‘Assurance Maladie) fi Franza:


  Aqsam

 • Twitter Facebook Ixxerja fuq Google+