Navigācijas ceļš

Neplānota ārstēšanās

Ārkārtas gadījumi

Ārstēšana, izmaksas un to segšana

Ārsti

 • Vērsieties pie ārsta, kas noslēdzis līgumu ar Austrijas reģionālo slimokasi (Gebietskrankenkasse). Tad ārsta pakalpojumi būs par velti. Pie šādu ārstu birojiem parasti ir uzraksts “Kassenarzt” (ārsts, kas sadarbojas ar reģionālo slimokasi) vai “Alle Kassen”.

Zobārsti

 • Valsts veselības aprūpes sistēma finansē ierobežotu zobārstniecības pakalpojumu spektru.
 • Zobārsti, kas noslēguši līgumus ar reģionālo slimokasi (Gebietskrankenkasse), par šiem pakalpojumiem naudu neprasīs. Pie šādu zobārstu birojiem parasti ir uzraksts “Kassenarzt” (ārsts, kas sadarbojas ar reģionālo slimokasi) vai “Alle Kassen”.

Ārstēšanās slimnīcā

 • Par velti ārstē slimnīcās, kurām ir līgums ar “Landesgesundheitsfonds” (pavalsts veselības fondu). Tās ir universitāšu un reģionālās slimnīcas.
 • Ir vajadzīgs ārsta nosūtījums (izņemot neatliekamo palīdzību).
 • Par pirmajām 28 slimnīcā pavadītajām dienām ir jāmaksā dienas maksa. Atkarībā no pavalsts tā var būt no 12,00 līdz 20,10 € (2015. gada dati).
 • Sīkāka informācija (vācu valodā) par akūtās aprūpes slimnīcām un to sniegtajiem pakalpojumiem atrodama vietnē “Österreichischer Spitalskompass”.

Recepšu zāles

 • Jāmaksā standartcena, kas pašlaik (2015. gadā) ir 5,55 €.
 • Recepšu zāles var nopirkt jebkurā aptiekā (par standartcenu).
 • Meklēt aptieku (vāciski)

Ātrā medicīniskā palīdzība

 • Eiropas veselības apdrošināšanas karte sedz ātrās palīdzības transporta izdevumus, ja palīdzība bija neatliekama.

Ātrās palīdzības helikopters

Kompensācija

 • Ja jums nācās samaksāt par ārstēšanu, jo bijāt vērsies pie ārsta, kas nav līgumattiecībās ar Austrijas reģionālo slimokasi (reizēm par to liecina uzraksts “Wahlarzt” vai “Keine Kassen”), varat pieprasīt izdevumu kompensāciju (līdz 80 % no summas, ko slimokase par ārstēšanu būtu samaksājusi ārstam, kuram ar to ir noslēgts līgums).
 • Kompensāciju var pieprasīt kādā no Austrijas reģionālajām slimokasēm (Gebietskrankenkasse).
 • Kopā ar pieprasījumu jums būs jānosūta arī čeku vai kvīšu oriģināli. Vienmēr saglabājiet visu nosūtīto dokumentu kopijas.
 • Nepaguvāt pieprasīt kompensāciju, kamēr uzturējāties Austrijā? Sazinieties ar savas valsts veselības apdrošināšanas iestādi, kad būsiet atgriezies mājās.
null

Ārstēšanās slimnīcā

 • Par ārstēšanos stacionārā jāmaksā pacienta iemaksa, kas 2015. gadā atkarībā no pavalsts bija no 12,00 līdz 20,10 € dienā.
 • Tā ir jāmaksā par ne vairāk kā 28 kalendārajām dienām kalendārajā gadā.

Recepšu zāles

Par recepšu zālēm jāmaksā standartcena: pašlaik (2015. gadā) tā ir 5,55 €.

Medicīniskās ierīces un palīglīdzekļi

 • Medicīniskās ierīces un palīglīdzekļus (piemēram, brilles, ortopēdiskos apavu ieliktņus) var iegādāties, ja tos ir parakstījis ārsts.
 • Apdrošinātajām personām būs jāmaksā daļa pirkuma cenas (parasti 10 %, bet ne mazāk kā 31 €, taču brillēm 93 €) (2015. gada dati).

Dialīze, skābeklis un ķīmijterapija

 • Šāda ārstēšana iepriekš ir jāsarunā attiecīgajā veselības aprūpes iestādē, kas ietilpst valsts medicīnas sistēmā.
 • Informāciju par pieejamajām iespējām var iegūt reģionālajā slimokasē.
 • Informācija par dialīzi (vācu val.): http://www.nephro-zentren.at
 • Skābekļa terapija (vācu val.): Vīnes reģionālā slimokase

Ja karte ir pazaudēta vai nozagta

Kontaktinformācija Austrijas izsniegto EVAK karšu turētājiem


  Kopīgot

 • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”