Навигационна пътека

Непредвидено лечение

Спешна помощ

 • Позвънете на тел. 144 или 112

Онлайн наръчник за посетители на Австрия (информация за контакти в спешни случаи, болести и немско-английски медицински речник)

Лечение и разходи

Лекари

 • Прегледайте се при лекар, който има договор с една от австрийските регионални здравноосигурителни каси (Gebietskrankenkasse), тъй като техните услуги са безплатни. Обикновено тези лекари поставят в кабинета си надпис „Kassenarzt“ (лекар, работещ по договор със здравна каса) или „Alle Kassen“, което означава, че работят в рамките на държавната система.

Зъболекари

 • Само ограничен брой видове зъболечение са достъпни по линия на държавната система за здравеопазване.
 • Ако зъболекарят има договор с регионална здравноосигурителна каса, няма да поискат от вас заплащане. Обикновено тези зъболекари поставят в кабинета си надпис „Kassenarzt“ (лекар, работещ по договор със здравна каса) или „Alle Kassen“, което означава, че работят в рамките на държавната система.

Болнично лечение

 • Лечението е безплатно, ако болницата има договор с провинциална здравна каса (университетски и регионални болници).
 • Ще ви е нужно направление от лекар (освен ако става въпрос за спешен случай).
 • За първите 28 дни в болница се заплаща дневна такса.

Рецепти

 • Можете да си купите предписаните лекарства от всяка аптека.
 • Изписаните с рецепта лекарства се заплащат по стандартен ценоразпис.

Линейка

 • Покрива се транспортирането с линейка, ако е необходимо

Въздушна спешна помощ

 • Няма налична информация.

Онлайн наръчник за посетители на Австрия (информация за контакти в спешни случаи, болести и немско-английски медицински речник)

Възстановяване на разходи

Ако се е наложило да заплатите за лечението си, можете да поискате възстановяване на до 80 % от сумата. Останалите 20 % не подлежат на възстановяване в Австрия, но можете да поискате разходите ви да бъдат възстановени, когато се върнете във вашата страна.

Заявленията за възстановяване на разходи се изпращат директно до някоя от австрийските здравноосигурителни каси (Gebietskrankenkassen).

Със заявлението за възстановяване на разходи трябва да изпратите оригиналните касови бележки. Не забравяйте да запазите копие от всеки документ, който изпращате.

Ако не можете да изпратите заявление за възстановяване на разходите по време на престоя си в Австрия, свържете се с вашата национална здравноосигурителна институция при завръщането си във вашата страна.

 


  Споделяне

 • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+