Навигационна пътека

Как се използва картата

спешни случаи


Лечение, покритие и разходи

лекари

 • консултирайте се с лекар, който има договор с някоя от австрийските регионални здравни каси (gebietskrankenkasse). техните услуги са безплатни. те обикновено поставят в кабинетите си надписи „kassenarzt“ (лекар, работещ по договор със здравна каса) или „alle kassen“.

зъболекари

 • само ограничен брой видове зъболечение са достъпни по линия на държавната система за здравеопазване.
 • зъболекари, които имат договор с регионална здравна каса, няма да искат от вас заплащане. те обикновено поставят в кабинетите си надписи „kassenarzt“ (лекар, работещ по договор със здравна каса) или „alle kassen“.

болнично лечение

 • лечението (от общата ценова категория) е безплатно в университетски и регионални болници, които имат договор със здравната каса на съответната федерална провинция (landesgesundheitsfonds).
 • нужно ви е направление от лекар (освен при спешни случаи).
 • за първите 28 дни в болница се заплаща дневна такса. нейният размер варира в различните федерални провинции (от 13,20 евро до 21,50 евро през 2017 г.).
 • подробна информация (на немски) за болниците за активно лечение и техните услуги е достъпна на österreichischer spitalskompass.
 • мобилност на пациентите — звено за контакт

рецепти

 • заплаща се такса за рецепта — в момента (2017 г.) нейният размер е 5,85 евро.
 • предписаните ви лекарства можете да купите във всяка аптека (на стандартни цени)
 • търсене на аптеки (на немски).

линейка

въздушна спешна помощ


Възстановяване на разходи

 • ако е трябвало да заплатите за лечението си, тъй като сте избрали лекар, който няма договор с австрийска регионална здравна каса (понякога има надпис „wahlarzt“ или „keine kassen“), можете да поискате да ви бъдат възстановени до 80 % от сумата, която здравноосигурителната институция би заплатила за лечение от лекар, който има договор с някоя каса.
 • заявленията за възстановяване на разходи се изпращат директно до някоя от австрийските здравноосигурителни каси (gebietskrankenkassen).
 • със заявлението за възстановяване на разходи трябва да изпратите оригиналните удостоверения за плащане. не забравяйте да запазите копие от всеки документ, който изпращате.
 • не можете да изпратите заявлението по време на престоя си? в такъв случай се свържете с вашата национална здравноосигурителна институция, след като се приберете в страната си.

Доплащане от пациента

Болнично лечение

 • За болнично лечение се заплаща такса. Нейният размер варира в различните федерални провинции (от 13,20 евро до 21,50 евро през 2017 г.).
 • Няма да трябва да плащате дневна такса за период по-дълъг от 28 календарни дни.

Рецепти

Има такса за рецепти — понастоящем (2017 г.): 8,85 евро

Медицински изделия и помощни средства

 • Медицински изделия и помощни средства (напр. очила, ортопедични стелки) могат да бъдат получени с рецепта.
 • Ако имате осигуровка, ще трябва да заплатите част от разходите — обикновено 10 % от цената и понастоящем поне 33,20 евро или, за очила — 99,60 евро (2017 г.).

Диализа, кислородо-/химиотерапия

 • Подобно лечение трябва да се извършва в институция с подходящ договор.
 • За информация за съответните институции, свържете се с регионална здравна каса.
 • Информация за диализа (на немски)
 • Доставки на кислород (на немски)

Как се подава заявление за ЕЗОК

 • Няма специфична информация за Австрия.

Лекари/болници,приемащи ЕЗОК


Изгубена или открадната карта

за контакти за притежателите на езок, издадена в австрия