Navigačný riadok

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Čo je európsky preukaz zdravotného poistenia?

Bezplatný preukaz, na základe ktorého máte prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v štátnych zdravotných zariadeniach, ak sa dočasne nachádzate v jednom z 28 členských štátov EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo Švajčiarsku, a to za tých istých podmienok a za rovnakú cenu (v niektorých krajinách bezplatne) ako osoby poistené v danej krajine.

Preukazy vydáva poskytovateľ vášho vnútroštátneho zdravotného poistenia.

Dôležité upozornenie – európsky preukaz zdravotného poistenia:

  • nenahrádza cestovné poistenie. Nepokrýva súkromnú zdravotnú starostlivosť ani ďalšie náklady, ako napr. spätný let do vašej domovskej krajiny či náhradu strateného alebo odcudzeného majetku,
  • nepokrýva vaše náklady, ak do zahraničia vycestujete výslovne na účely vyhľadania lekárskej starostlivosti,
  • nezaručuje bezplatné služby. Keďže zdravotné systémy sa v jednotlivých krajinách líšia, služby, za ktoré doma neplatíte, nemusia byť bezplatné aj v inom štáte.

Upozornenie: ak sa presťahujete do inej krajiny a zmení sa tým obvyklé miesto vášho pobytu, mali by ste vo svojej novej krajine namiesto používania EPZP požiadať o registráciu do systému zdravotnej starostlivosti (formulár S1).


Prevezmite si aplikáciu do smartfónu

Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store
Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store

 

  • Návod na použitie európskeho preukazu zdravotného poistenia v 28 krajinách EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku.
  • Obsahuje všeobecné informácie o preukaze, núdzových telefónnych číslach, krytých ošetreniach a nákladoch, informácie o tom, ako si uplatňovať náhradu výdavkov a kde nahlásiť stratu preukazu.
  • K dispozícii je v 25 jazykoch s jednoduchým prepínaním medzi jednotlivými jazykmi.

Dôležité upozornenie – preukaz nemožno vygenerovať ani prevziať na použitie..

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Neboli nájdené žiadne dokumenty.