Ścieżka nawigacji

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Czym jest europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to bezpłatna karta, która zapewnia nam dostęp do wszelkich niezbędnych z medycznego punktu widzenia usług państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w dowolnym z 28 państw członkowskich UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych warunkach i w takiej samej cenie (czyli w niektórych krajach bezpłatnie) jak osobom ubezpieczonym w danym kraju.

Karty są wydawane przez krajowy zakład ubezpieczenia zdrowotnego.

Uwaga – europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ):

  • nie jest alternatywą dla ubezpieczenia podróży. Nie obejmuje ona prywatnych usług opieki zdrowotnej czy kosztów związanych z przelotem do kraju, zagubionym bagażem bądź kradzieżą;
  • nie obejmuje też kosztów leczenia w sytuacji, gdy celem naszego wyjazdu za granicę jest poddanie się tam leczeniu;
  • nie stanowi gwarancji darmowych usług medycznych. Ze względu na różnicę w systemach opieki zdrowotnej w różnych krajach, bezpłatne usługi medyczne w kraju pochodzenia mogą okazać się odpłatne w innym kraju.

Uwaga: w przypadku zmiany miejsca zwykłego pobytu i wyjazdu do innego kraju, należy zarejestrować się wykorzystując w tym celu dokument S1. Używanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego  w celu uzyskania bezpłatnej opieki medycznej w nowym kraju zwykłego pobytu nie będzie możliwe.


Pobierz aplikację na smartfona

Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store
Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store

Wskazówki dotyczące korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w 28 krajach UE, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Są to ogólne informacje dotyczące karty, numerów awaryjnych, objętych nią świadczeń i kosztów, zasad wnioskowania o zwrot kosztów, punktów kontaktu w razie utraty karty, a także funkcji przypomnienia o upływie ważności karty. Wszystkie te informacje są również dostępne w przypadku, gdy smartfon jest poza zasięgiem sieci. Aplikacja jest dostępna w 25 językach z opcją łatwego przełączania między językami.
Należy pamiętać, że:

  • Z przyczyn technicznych i prawnych oraz ze względu na wymóg ochrony prywatności, aplikacja NIE zastępuje karty. Karty nie można wygenerować ani pobrać do użytkowania.
  • EKUZ NIE zastępuje ubezpieczenia podróżnego.
  • Komisja Europejska NIE jest odpowiedzialna za  wydawanie kart EKUZ. Karty są wydawane bezpłatnie przez krajowy zakład ubezpieczeń zdrowotnych.
  • Przy pierwszym użyciu aplikacji konieczne jest pobranie niektórych danych (ok. 25 MB). Użytkownikowi zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem połączenia internetowego. Zalecamy, aby pobrać wszystkie dane przed wyjazdem zagranicę.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Brak wyników wyszukiwania