Ścieżka nawigacji

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Czym jest europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to bezpłatna karta, która zapewnia nam dostęp do wszelkich niezbędnych z medycznego punktu widzenia usług państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w dowolnym z 28 państw członkowskich UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych warunkach i w takiej samej cenie (czyli w niektórych krajach bezpłatnie) jak osobom ubezpieczonym w danym kraju.

Karty są wydawane przez krajowy zakład ubezpieczenia zdrowotnego.

Uwaga – europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ):

  • nie jest alternatywą dla ubezpieczenia podróży. Nie obejmuje ona prywatnych usług opieki zdrowotnej czy kosztów związanych z przelotem do kraju, zagubionym bagażem bądź kradzieżą;
  • nie obejmuje też kosztów leczenia w sytuacji, gdy celem naszego wyjazdu za granicę jest poddanie się tam leczeniu;
  • nie stanowi gwarancji darmowych usług medycznych. Ze względu na różnicę w systemach opieki zdrowotnej w różnych krajach, bezpłatne usługi medyczne w kraju pochodzenia mogą okazać się odpłatne w innym kraju.

Uwaga: w przypadku zmiany miejsca zwykłego pobytu i wyjazdu do innego kraju, należy zarejestrować się wykorzystując w tym celu dokument S1. Używanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego  w celu uzyskania bezpłatnej opieki medycznej w nowym kraju zwykłego pobytu nie będzie możliwe.


Pobierz aplikację na smartfona

 

Dostępne w App Store
Dostępne w App Store
Dostępne w Google Play
Dostępne w Google Play
Dostępne w Windows Marketplace
Dostępne w Windows Marketplace

 

  • Wskazówki dotyczące korzystania z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w 28 państwach UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.
  • Ogólne informacje na temat karty, numerów alarmowych, objętych nią świadczeń i kosztów, zasad wnioskowania o zwrot poniesionych kosztów, a także instytucji, z którymi należy się kontaktować w przypadku utraty karty.
  • Wskazówki te dostępne są w 25 językach z opcją łatwego przełączania się pomiędzy językami.

Uwaga –  karty nie można wygenerować ani pobrać do użytkowania..

    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+