Navigációs útvonal

Bővítés – átmeneti rendelkezések

Az új uniós tagállamokból érkező munkavállalók – átmeneti rendelkezések

Az új uniós tagállamokból érkező munkavállalók szabad mozgása hazájuk csatlakozásának időpontjától számított maximum 7 éves átmeneti időszak alatt korlátozható. Jelenleg ez az átmeneti időszak az alábbi országok munkavállalóira vonatkozik:

A régi uniós tagállamok kormányai maguk dönthetik el, alkalmaznak-e korlátozásokat a fent felsorolt országok munkavállalóival szemben és ha igen, milyeneket. Mindazonáltal:

  • Az általános utazási szabadságot nem, csak a más országban gyakorolt munkavállalási jogot korlátozhatják.
  • Az új tagállamok csatlakozásától számított 2 éven keresztül a régi uniós országok nemzeti joga és szakpolitikája határozza meg az új országokból érkező állampolgárok munkavállalási lehetőségeit, pl. hogy kell-e munkavállalási engedéllyel rendelkezniük. A régi országoknak jogukban áll a munkavállalást további 3 évig korlátozniuk, amennyiben erről az első 2 év letelte előtt értesítik a Bizottságot.
  • A korlátozás ezután további 2 évig maradhat érvényben azon országokban, amelyek komoly munkaerőpiaci zavarokkal küzdenek, ha a kérdéses országok erről a Bizottságot is értesítik. A csatlakozástól számított 7 év elteltével valamennyi korlátozást meg kell szüntetni.
  • A korlátozást bevezető tagállami szabályok hatálya alá eső munkavállalók számára elsőbbséget kell biztosítani a nem uniós országok munkavállalóival szemben.
  • A valamely uniós tagállamban jogszerűen foglalkoztatott külföldi munkavállalókat a fogadó ország munkavállalóival megegyező bánásmód illeti meg.
  • Egy adott tagállam ugyanolyan korlátozást léptethet életbe egy másik tagállam állampolgáraival szemben, mint amelyet ez utóbbi alkalmaz az ő állampolgáraival szemben.

További információkért lásd az egyes csatlakozási szerződéseket.