Cale de navigare

Dreptul de a căuta un loc de muncă

Cetăţenii UE au dreptul:

  • să-şi căute un loc de muncă în altă ţară din UE
  • să beneficieze de asistenţă din partea agenţiilor naţionale de ocupare a forţei de muncă, la fel ca şi resortisanţii ţării gazdă
  • să locuiască în ţara gazdă pentru o perioadă suficientă pentru a-şi putea căuta un loc de muncă, pentru a aplica pentru un post şi pentru a fi angajat.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă nu pot fi expulzate dacă pot dovedi că încă sunt în căutarea unui loc de muncă şi că au şanse reale de a fi angajate.

EURES - Serviciile europene pentru ocuparea forţei de muncă

Dacă doriţi să căutaţi un loc de muncă în altă ţară, vă recomandăm să consultaţi site-ul EURES. Aici găsiţi informaţii utile referitoare la posibilităţile de angajare şi condiţiile de viaţă şi de muncă din Spaţiul Economic European (UE, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia).