Navigatsioonitee

Õigus otsida tööd

Igal ELi kodanikul on õigus:

  • otsida tööd mõnes muus ELi liikmesriigis;
  • saada liikmesriikide tööhõiveametitelt asjaomase riigi kodanikega samaväärset toetust;
  • jääda vastuvõtvasse riiki ajavahemikuks, mis on piisavalt pikk töö otsimiseks, töökohale kandideerimiseks ning töölevõtmiseks.

Tööotsijaid ei saa välja saata, kui nad tõendavad, et nad otsivad jätkuvalt tööd ning neil on head võimalused selle leidmiseks.

EURES – Euroopa tööturuasutuste süsteem

Kui soovite otsida tööd mõnes muus riigis, leiate kasulikku teavet töövõimaluste ning elamis- ja töötingimuste kohta Euroopa Majanduspiirkonnas (EL ning Island, Liechtenstein ja Norra) järgmiselt veebisaidilt EURES – Euroopa tööturuasutuste süsteem.