Cosán nascleanúna

Maidir leis an Suíomh seo

Tá an suíomh seo á chothabháil ag Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú an Choimisiúin Eorpaigh. Bain úsáid as an bhfoirm theagmhála má tá aon cheist ghinearálta agat faoin fhaisnéis a thugtar ar an suíomh.

Ár mbeartas teanga

Cloítear leis na treoirlínte ginearálta teanga ar ár suíomh gréasáin mar atá leagtha amach don EORAIP. Déanaimid iarracht ar an oiread faisnéise is féidir a fhoilsiú i 24 theanga an AE. De dheasca srianta aistriúcháin áfach, agus toisc go bhfuil míreanna áirithe íogair ó thaobh ama de (m.sh. nuacht), ní chuirtear cuid den eolas ar fáil ach i mBéarla, Fraincis agus Gearmáinis amháin.

Cuirtear reachtaíocht agus doiciméid oifigiúla eile ar fáil i ngach teanga an AE ar shuíomh gréasáin EUR-Lex de chuid an Choimisiúin Eorpaigh.

Príobháideachas

Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as Google Analytics ar seirbhís anailísíochta gréasáin de chuid Google, Inc. (“Google”) í. Baineann Google Analytics úsáid as "fianáin", comhaid téacs is iad seo a chuirtear i do ríomhaire chun cabhrú leis an suíomh gréasáin anailís a dhéanamh ar an tslí ina mbaintear úsáid as an suíomh. Déanfar an fhaisnéis atá ginte ag an bhfianán faoin tslí ina n-úsáideann tú an suíomh (do sheoladh IP san áireamh) a tharchur chuig Google agus stórálfar ag Google í ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe. Bainfidh Google úsáid as an bhfaisnéis seo le d’úsáid an tsuímh a mheas, le tuairiscí a thiomsú ar ghníomhaíocht an tsuímh d’oibreoirí an tsuímh ghréasáin agus le seirbhísí eile a chur ar fáil a bhaineann le gníomhaíocht an tsuímh ghréasáin agus úsáid an idirlín. Is féidir freisin go n-aistreoidh Google an fhaisnéis seo chuig tríú páirtithe i gcás go n-éileofar air de réir dlí nó más rud é go ndéanann na tríú páirtithe sin an fhaisnéis a phróiseáil ar son Google. Ní dhéanfaidh Google do sheoladh IP a chomhcheangal le sonraí eile atá á gcoinneáil ag Google. Tá rogha agat úsáid na bhfianán a dhiúltú ach na socruithe cuí a roghnú ar do bhrabhsálaí. Tabhair do d'aire áfach, má dhéanann tú amhlaidh, is féidir nach mbeidh tú in ann feidhmiúlacht iomláin a bhaint as an suíomh gréasáin seo. Is tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid a thoilíonn tú go ndéanfar Google sonraí fút a phróiseáil sa mhodh agus chun críocha atá leagtha amach thuas.

Nasc a dhéanamh leis an suíomh gréasáin seo

Is féidir naisc le hArd-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú an Choimisiúin Eorpaigh a chruthú ó shuíomh ar bith ar choinníoll nach gcuirtear i gcomhthéacs iad a d'fhéadfadh cur i gcéill don lucht úsáide go bhformhuiníonn an Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú an Choimisiúin Eorpaigh cuspóirí nó le hábhar an tsuímh ghréasáin eile nó le cuspóirí nó le hábhar na heagraíochta atá á bhainistiú, nó go dtacaíonn sí leo.

A luaithe agus atá nasc bunaithe seol ríomhphost chuig stiúrthóir gréasáin Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú an Choimisiúin Eorpaigh.