Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Offentliga och andra samråd

Titel

EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers

Politikområde(n)

Employment and Social Affairs

Målgrupp(er)

All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers

Samrådsperiod
Från :     17/06/2011     till :   12/08/2011
Syftet med samrådet

The objective of the consultation is to assess how to best ensure the enforcement of the right to free movement of workers and contribute to the removal of obstacles. The European Commission wishes to obtain input from relevant stakeholders and citizens for possible future initiatives and actions in this regard.

Så här lämnar du ditt bidrag

The questionnaire is available in all EU languages. We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

The questionnaire is available online to be completed:

Answers can also be sent by e-mail to the following address: empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu

Läs samrådsdokumentet
 
Gå till frågeformuläret:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementCit&lang=en

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementOrg&lang=en
Bakgrundsmaterial och andra, angränsande samråd
Kontakt
Ansvarig avdelning : Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes
e-post : empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu
postadress :European Commission - Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes - Rue Joseph II, 27 08/75 B-1040 Brussels Belgium
Läs bidragen

För att öka öppenheten har organisationerna uppmanats att ge allmänheten relevant information om sig själva genom att registrera sig i EU:s öppenhetsregister och förbinda sig att följa dess uppförandekod. Om organisationen inte är registrerad publiceras bidraget som ett enskilt bidrag.

Resultaten av samrådet och kommande etapper
Skydd av personuppgifter

Sekretesspolicy

  pdf English