Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Offentliga och andra samråd

Titel

Grönbok om tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga europeiska pensionssystem

Politikområde(n)

Ekonomiska frågor, sysselsättning och sociala frågor, inre marknaden

Målgrupp(er)

Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Vi vill framför allt få in bidrag från medlemsländerna, myndigheter, branschorganisationer, arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer

Samrådsperiod
Från :     07/07/2010     till :   15/11/2010
Syftet med samrådet

EU måste se till att alla invånare får tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensioner. Den åldrande befolkningen sätter pensionssystemen under press, på både omedelbar och lång sikt. Många medlemsländer har redan gjort genomgripande reformer, men mer måste göras. Den ekonomiska och finansiella krisen har förvärrat problemen och visar tydligt på de risker som finns med vissa pensionssystem. Eftersom sociala, ekonomiska och finansiella frågor är sammanlänkade krävs ett helhetsgrepp. Det splittrade och ofullständiga EU-regelverket för samordning av de olika politikområdena måste därför ses över för att EU ska kunna stödja och komplettera medlemsländernas insatser för tillräckliga och långsiktigt bärkraftiga pensioner. Med den här grönboken inleder kommissionen ett samråd om hur EU ska kunna nå detta mål.

Läs samrådsdokumentet
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
 
Gå till frågeformuläret:
Grönbok om tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga europeiska pensionssystem

pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Bakgrundsmaterial och andra, angränsande samråd
EU-initiativ i korthet: Offentligt samråd om pensioner
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Accompanying document to the Green Paper - towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Kontakt
Ansvarig avdelning : Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter, enhet E4: Social trygghet och sociala tjänster Generaldirektoratet för ekonomiska och finansiella frågor, enhet B.3: Arbetsmarknadsreformer Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster, enhet H2: Försäkringar och pensioner
Läs bidragen

Given the volume of consultation responses received, the most manageable and timely way to publish the online responses is in an Excel file (MS Office) which may also allow for easier searching and comparison of specific answers.
Due to the length of some texts, the text of certain cells may not display fully or correctly on your PC screen (especially in the columns dedicated to general comments and question No.1).
Should this be the case and the content of a cell doesn't display fully or correctly on your PC screen:
select the cell where the text is not fully displayed with your mouse or arrows on the keyboard
copy the cell (press CTRL+C)
paste the copied content of the cell into any text editor (press CRTL+V).
This operation will allow you to view the full text.

Läs svaren på webbsamrådet.

Läs kommentarer som skickats in med vanlig post och annat material som skickats in med svaren på webbsamrådet.

Statistik

Resultaten av samrådet och kommande etapper
Sammanställning av svaren från samrådet om grönboken ”Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU”
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Full Summary of consultation responses to the Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Skydd av personuppgifter

Sekretesspolicy