Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Offentliga och andra samråd

Titel

Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020

Politikområde(n)

Employment and social

Målgrupp(er)

All citizens and organisations

Samrådsperiod
Från :     04/11/2009     till :   04/01/2010
Syftet med samrådet

To make progress towards the full recognition and enforcement of their rights, the European Commission is preparing a new EU Disability Strategy from 2010 to 2020.

This questionnaire asks for opinions on the problems of persons with disabilities and the ways to solve them. We appreciate replies from all citizens, organisations, businesses, academics and other stakeholders.

We will use the results of this public consultation to assess the possible impacts of different options for actions that can be included in the new Disability Strategy

Så här lämnar du ditt bidrag

We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

  • If you are answering this consultation as a citizen, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of an organisation, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of a public authority, please click here to submit your contribution.

Received contributions will be published on the Internet. It is important to read the specific privacy statement attached to this consultation for information on how your personal data and contribution will be dealt with.

Läs samrådsdokumentet
 
Gå till frågeformuläret:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=disabilitystrategy3
Bakgrundsmaterial och andra, angränsande samråd
null
Kontakt
Ansvarig avdelning : EMPL/G3
e-post : EMPL-G3-UNITE@ec.europa.eu
postadress :European Commission, 1047 Bruxelles.
Läs bidragen

För att öka öppenheten har organisationerna uppmanats att ge allmänheten relevant information om sig själva genom att registrera sig i EU:s öppenhetsregister och förbinda sig att följa dess uppförandekod. Om organisationen inte är registrerad publiceras bidraget som ett enskilt bidrag.

null
Resultaten av samrådet och kommande etapper
Skydd av personuppgifter

Sekretesspolicy