Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Offentliga och andra samråd

Titel

Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004)

Politikområde(n)

EU Social Security Coordination and Free Movement

Målgrupp(er)

General public and organisations

Samrådsperiod
Från :     05/12/2012     till :   05/03/2013
Syftet med samrådet

Collection of opinions and experiences on EU law on social security in the situations with an EU cross-border element. In particular, the aim of the consultation is to gather ideas on how to remove existing problems or obstacles in the area of coordination of unemployment and long-term care benefits for persons who are in a cross-border situation.

 

Så här lämnar du ditt bidrag

Through online questionnaire (IPM)

Läs samrådsdokumentet
 
Gå till frågeformuläret:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Benefits&lang=en
Bakgrundsmaterial och andra, angränsande samråd
Summary of Public Consultation on the coordination of long-term care and unemployment benefits in the EU
pdf English
Kontakt
Ansvarig avdelning : DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4
e-post : empl-b4-unit@ec.europa.eu
postadress :DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4, Rue Joseph II 27 - 1049 Bruxelles
Läs bidragen
You can now read a summary report about the public consultation on the coordination of long-term care and unemployment benefits in the EU.
Resultaten av samrådet och kommande etapper
Skydd av personuppgifter

Sekretesspolicy

  pdf English