Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Offentliga och andra samråd

Titel

Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004)

Politikområde(n)

EU Social Security Coordination and Free Movement

Målgrupp(er)

General public and organisations

Samrådsperiod
Från :     05/12/2012     till :   05/03/2013
Syftet med samrådet

Collection of opinions and experiences on EU law on social security in the situations with an EU cross-border element. In particular, the aim of the consultation is to gather ideas on how to remove existing problems or obstacles in the area of coordination of unemployment and long-term care benefits for persons who are in a cross-border situation.

Så här lämnar du ditt bidrag

Through online questionnaire (IPM)

Läs samrådsdokumentet
 
Gå till frågeformuläret:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Benefits&lang=en
Bakgrundsmaterial och andra, angränsande samråd
Kontakt
Ansvarig avdelning : DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4
e-post : empl-b4-unit@ec.europa.eu
postadress :DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4, Rue Joseph II 27 - 1049 Bruxelles
Läs bidragen

För att öka öppenheten har organisationerna uppmanats att ge allmänheten relevant information om sig själva genom att registrera sig i EU:s öppenhetsregister och förbinda sig att följa dess uppförandekod. Om organisationen inte är registrerad publiceras bidraget som ett enskilt bidrag.

Resultaten av samrådet och kommande etapper
Skydd av personuppgifter

Sekretesspolicy

  pdf English

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+