Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Offentliga och andra samråd

Titel

Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity

Politikområde(n)

Employment and social affairs

Målgrupp(er)

Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change.

Samrådsperiod
Från :     01/06/2009     till :   31/07/2009
Syftet med samrådet

 

Background

Following a conference on intergenerational solidarity in April 2008 under the Slovenian Presidency, there have been calls to organise a European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity. Such a European Year should strengthen intergenerational solidarity by increasing the awareness of the contribution of older people to society and by spreading innovative measures which could help to mobilise the full potential of the ageing baby-boom cohorts.

The purpose of the present consultation is to collect ideas and suggestions from key stakeholders and experts on how to achieve the greatest possible impact with such a European Year and to help the Commission decide whether and how to organise a European Year.

Så här lämnar du ditt bidrag

We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

  • If you are answering this consultation as a citizen, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of an organisation, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of a public authority, please click here to submit your contribution.

Received contributions will be published on the Internet. It is important to read the specific privacy statement attached to this consultation for information on how your personal data and contribution will be dealt with.

Läs samrådsdokumentet
pdf Deutsch English français
 
Gå till frågeformuläret:
http://europastag.empl.cec/employment_social/emplweb/families/docs/consultationsDocs/Consultation.doc
Bakgrundsmaterial och andra, angränsande samråd
Kontakt
Ansvarig avdelning : European Commission, Directorate General EMPL, E1
e-post : empl-consultation-ey-2012@ec.europa.eu
postadress :Rue de la loi 200, 1049 Bruxelles
Läs bidragen

För att öka öppenheten har organisationerna uppmanats att ge allmänheten relevant information om sig själva genom att registrera sig i EU:s öppenhetsregister och förbinda sig att följa dess uppförandekod. Om organisationen inte är registrerad publiceras bidraget som ett enskilt bidrag.

Resultaten av samrådet och kommande etapper
Summary of responses received
pdf English
Skydd av personuppgifter

Sekretesspolicy

  pdf Deutsch English français