Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Offentliga och andra samråd

EU-kommissionen ber regelbundet allmänheten och andra berörda parter att lämna synpunkter som underlag för sin politik och lagstiftning. 

Här kan du se vilka samråd som pågår inom sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Du kan också läsa om tidigare samråd, inkomna svar och uppföljning av synpunkterna.

För att se EU-kommissionens samtliga samråd, gå till webbplatsen ”Din röst i Europa”.

Pågående samråd

Titel Politikområde(n) Målgrupp(er) Slutdatum
Public consultation on the European Pillar of Social Rights Socialpolitik, samordningen av den ekonomiska politiken Allmänheten, organisationer och offentliga myndigheter 31/12/2016
Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014 EU external relations policy, human capital development As wide a range of stakeholders as possible 24/06/2016

Avslutade samråd

Titel Politikområde(n) Målgrupp(er) Slutdatum
Public consultation in the context of ex-post evaluation of the European Social Fund during the 2007-2013 programming period Utbildning, sysselsättning, lika möjligheter, rättvisa och grundläggande rättigheter, regionalpolitik, socialpolitik, transeuropeiska nät och ungdomsfrågor Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Vi vill gärna få in bidrag från alla som direkt medverkade i ESF-insatser under 2007–2013:  Aktörer som förvaltat operativa program, t.ex. medlemsländer, myndigheter, genomförandeorgan på alla nivåer, arbetsmarknadens parter och andra parter i övervakningskommittén.  Projektansvariga, t.ex. utbildningsorganisationer, arbetsförmedlingar, icke-statliga organisationer, kommuner, handelskammare och liknande tjänsteleverantöre 27/04/2016
Public consultation on the Your First EURES job (YFEJ) mobility scheme and options for future EU measures on youth intra-EU labour mobility Fri rörlighet för arbetstagare, rörlighet på arbetsmarknaden Samrådet finns på alla officiella EU-språk och är öppet för alla privatpersoner och organisationer i EES-länderna, dvs. de 28 EU-länderna och Island, Norge och Liechtenstein. 22/04/2016
Public consultation on the review of the European Disability Strategy 2010-2020 Sysselsättning och socialpolitik Alla privatpersoner, organisationer och myndigheter är välkomna att delta i samrådet. 18/03/2016
Consultation on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship (the so-called Written Statement Directive) Sysselsättning och socialpolitik Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet, särskilt arbetstagare, arbetstagarorganisationer eller företrädare för arbetstagare, arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och myndigheter. 20/04/2016
Public consultation on EU Social Security Coordination Sysselsättning och socialpolitik Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet 07/10/2015
Public consultation on the review on the Working Time Directive (Directive 2003/88/EC) Sysselsättning och socialpolitik Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. 18/03/2015
Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems Ekonomiska frågor, sysselsättning och sociala frågor, inre marknaden Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Vi vill framför allt få in bidrag från medlemsländerna, myndigheter, branschorganisationer, arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer 15/11/2010
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Consultation on restructuring and anticipation of change Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

Andra samråd

Just nu pågår inga samråd

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+