Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Javna posvetovanja in druge posvetovalne dejavnosti

Evropsko komisijo vedno zanima mnenje državljanov in zainteresiranih strani, kadar pripravlja politike in zakonodajo. 

Tu boste našli informacije o odprtih javnih posvetovanjih na področju zaposlovanja, socialnih zadeve in  vključevanje. Našli boste tudi informacije o že zaključenih javnih posvetovanjih, tudi o prejetih odgovorih in sprejetih ukrepih.

Popoln pregled javnih posvetovanj, ki jih je organizirala Evropska komisija, najdete na portalu "Vaš glas v Evropi".

Odprta posvetovanja

Naslov Področje(-a) politike Ciljna(-e) skupina(-e) Zadnji dan
Public consultation on a European Labour Authority and a European Social Security Number Koordinacija sistemov socialne varnosti EU, mobilnost delavcev, zaposlovanje K sodelovanju v tem posvetovanju vabimo vse posameznike in organizacije. Posvetovanje ni namenjeno posebni kategoriji deležnikov, vendar pričakujemo prispevke javnih organov na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, socialnih partnerjev, strokovnih delavcev (npr. svetovalcev), akademikov, organizacij civilne družbe in posameznih državljanov, v lastnem imenu ali v poklicni vlogi. 07/01/2018
Public consultation on a possible EU action addressing the challenges of access to social protection for people in all forms of employment in the framework of the European Pillar of Social Rights Zaposlovanje, socialna zaščita Širša javnost in vsi deležniki, zlasti organizacije, ki jih zanimajo vprašanja socialne zaščite, kot so: vlade, javni organi, podjetja. 15/01/2018

Zaključena posvetovanja

Naslov Področje(-a) politike Ciljna(-e) skupina(-e) Zadnji dan
Open Public Consultation for the Evaluation of the EU Agencies: EUROFOUND, CEDEFOP, ETF, EU-OSHA Zaposlovanje in socialne zadeve K posvetovanju vabimo vse državljane ter javne in zasebne organizacije. Zaželena je zlasti udeležba deležnikov agencij EUROFOUND, CEDEFOP, ETF in EU-OSHA v obdobju 2011–2016. 05/07/2017
Open public consultation for the mid-term evaluation of the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) Zaposlovanje in socialne zadeve, enake možnosti, pravosodje in temeljne pravice, socialna vključenost K posvetovanju vabimo vse državljane in organizacije. Zlasti je zaželeno sodelovanje deležnikov, ki so bili neposredno vključeni v FEAD: – deležnikov, vključenih v upravljanje operativnih programov; – organizacij, ki so v izvajanje FEAD vključene kot upravičenke ali projektne partnerice; – posameznikov, ki prejemajo pomoč iz FEAD. 05/05/2017
Open Public Consultation for the Mid-term Evaluation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) Zaposlovanje, socialne zadeve in mladi K posvetovanju vabimo vse državljane in organizacije. Zlasti je zaželeno sodelovanje zainteresiranih strani in udeležencev/prejemnikov, ki so v obdobju 2014–2020 neposredno vključeni v ESPG, še posebej: – zainteresiranih strani, vključenih v snovanje in izvajanje podpore iz ESPG, – zainteresiranih strani, vključenih v obravnavo širših vprašanj prestrukturiranja na ravni podjetij, sektorja in regij ter – udeležencev v podpornih ukrepih ESPG. 18/09/2016
Public consultation on the European Pillar of Social Rights Socialna politika, usklajevanje ekonomske politike Državljani, organizacije in javni organi. 31/12/2016
Public consultation in the context of ex-post evaluation of the European Social Fund during the 2007-2013 programming period Izobraževanje, zaposlovanje, enake možnosti, pravosodje in temeljne pravice, regionalna politika, socialne zadeve, vseevropska omrežja, mladi K posvetovanju vabimo vse državljane in organizacije. Zlasti k sodelovanju vabimo deležnike, ki so neposredno sodelovali v ESS v programskem obdobju 2007-2013:  deležnike, udeležene v upravljanju operativnih programov, vključno z državami članicami, organi upravljanja, izvajalskimi organi na vseh ravneh, socialnimi in drugimi partnerji, ki so zastopani v odboru za spremljanje,  deležnike, udeležene v izvajanju operacij ESS kot nosilci projektov, denimo organizacije za usposabljanje, javne služ 27/04/2016
Public consultation on the Your First EURES job (YFEJ) mobility scheme and options for future EU measures on youth intra-EU labour mobility Prosti pretok delavcev, mobilnost delovne sile Posvetovanje, ki je na voljo v vseh uradnih jezikih EU, je odprto za vse državljane in organizacije Evropskega gospodarskega prostora (EGP), tj. 28 držav članic EU, Norveške, Islandije in Lihtenštajna 22/04/2016
Public consultation on the review of the European Disability Strategy 2010-2020 Zaposlovanje in socialne zadeve K sodelovanju v posvetovanju vabimo vse državljane, organizacije in javne organe. 18/03/2016
Consultation on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship (the so-called Written Statement Directive) Zaposlovanje in socialne zadeve K posvetovanju vabimo vse državljane in organizacije. Zlasti bomo veseli prispevkov delojemalcev, organizacij delavcev ali zastopnikov delavcev, delodajalcev, organizacij delodajalcev in javnih organov. 20/04/2016
Public consultation on EU Social Security Coordination Zaposlovanje in socialne zadeve V posvetovanju lahko sodelujejo posamezniki in organizacije. 07/10/2015
Public consultation on the review on the Working Time Directive (Directive 2003/88/EC) Zaposlovanje in socialne zadeve K posvetovanju vabimo vse državljane in organizacije. 18/03/2015
Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems Gospodarske zadeve; Zaposlovanje in socialne zadeve; Notranji trg V posvetovanju lahko sodelujejo vsi državljani in organizacije. Zaželeno je zlasti sodelovanje držav članic, javnih organov, podjetniških organizacij, socialnih partnerjev in nevladnih organizacij. 15/11/2010
Open public consultation for the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) Employment, social innovation, job mobility, microfinance, social entrepreneurship All citizens and organisations are welcome to contribute. However, contributions are particularly sought from stakeholders and participants/beneficiaries involved in the EaSI programme planning and deliver during the 2014-2016 period. 25/01/2017
Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014 EU external relations policy, human capital development As wide a range of stakeholders as possible 24/06/2016
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Consultation on restructuring and anticipation of change Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

Druga posvetovanja

Trenutno ni nobenih prispevkov