Navigačný riadok

Verejné konzultácie a ďalšie konzultačné činnosti

Názov

EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers

Oblasť(ti) politiky

Employment and Social Affairs

Cieľová(-é) skupina(-y)

All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers

Obdobie trvania konzultácie
Od :     17/06/2011     do :   12/08/2011
Predmet konzultácie

The objective of the consultation is to assess how to best ensure the enforcement of the right to free movement of workers and contribute to the removal of obstacles. The European Commission wishes to obtain input from relevant stakeholders and citizens for possible future initiatives and actions in this regard.

Spôsob predkladania príspevkov

The questionnaire is available in all EU languages. We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

The questionnaire is available online to be completed:

Answers can also be sent by e-mail to the following address: empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu

Zobraziť konzultačný dokument
 
Zobraziť dotazník:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementCit&lang=en

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementOrg&lang=en
Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie
Kontaktné údaje
zodpovedný útvar : Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes
e-mail : empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu
poštová adresa :European Commission - Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes - Rue Joseph II, 27 08/75 B-1040 Brussels Belgium
Zobraziť príspevky

V záujme transparentnosti boli organizácie vyzvané, aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie formou registrácie v Registri transparentnosti EÚ a prijatím Etického kódexu. Príspevky organizácií, ktoré sa nezaregistrovali, sa uverejňujú oddelene od príspevkov registrovaných organizácií.

Závery konzultácie a ďalšie kroky
Ochrana osobných údajov

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov

  pdf English