Navigačný riadok

Verejné konzultácie a ďalšie konzultačné činnosti

Názov

Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020

Oblasť(ti) politiky

Employment and social

Cieľová(-é) skupina(-y)

All citizens and organisations

Obdobie trvania konzultácie
Od :     04/11/2009     do :   04/01/2010
Predmet konzultácie

To make progress towards the full recognition and enforcement of their rights, the European Commission is preparing a new EU Disability Strategy from 2010 to 2020.

This questionnaire asks for opinions on the problems of persons with disabilities and the ways to solve them. We appreciate replies from all citizens, organisations, businesses, academics and other stakeholders.

We will use the results of this public consultation to assess the possible impacts of different options for actions that can be included in the new Disability Strategy

Spôsob predkladania príspevkov

We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

  • If you are answering this consultation as a citizen, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of an organisation, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of a public authority, please click here to submit your contribution.

Received contributions will be published on the Internet. It is important to read the specific privacy statement attached to this consultation for information on how your personal data and contribution will be dealt with.

Zobraziť konzultačný dokument
 
Zobraziť dotazník:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=disabilitystrategy3
Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie
null
Kontaktné údaje
zodpovedný útvar : EMPL/G3
e-mail : EMPL-G3-UNITE@ec.europa.eu
poštová adresa :European Commission, 1047 Bruxelles.
Zobraziť príspevky

V záujme transparentnosti boli organizácie vyzvané, aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie formou registrácie v Registri transparentnosti EÚ a prijatím Etického kódexu. Príspevky organizácií, ktoré sa nezaregistrovali, sa uverejňujú oddelene od príspevkov registrovaných organizácií.

null
Závery konzultácie a ďalšie kroky
Ochrana osobných údajov

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov