Navigačný riadok

Verejné konzultácie a ďalšie konzultačné činnosti

Názov

Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004)

Oblasť(ti) politiky

EU Social Security Coordination and Free Movement

Cieľová(-é) skupina(-y)

General public and organisations

Obdobie trvania konzultácie
Od :     05/12/2012     do :   05/03/2013
Predmet konzultácie

Collection of opinions and experiences on EU law on social security in the situations with an EU cross-border element. In particular, the aim of the consultation is to gather ideas on how to remove existing problems or obstacles in the area of coordination of unemployment and long-term care benefits for persons who are in a cross-border situation.

Spôsob predkladania príspevkov

Through online questionnaire (IPM)

Zobraziť konzultačný dokument
 
Zobraziť dotazník:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Benefits&lang=en
Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie
Kontaktné údaje
zodpovedný útvar : DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4
e-mail : empl-b4-unit@ec.europa.eu
poštová adresa :DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4, Rue Joseph II 27 - 1049 Bruxelles
Zobraziť príspevky

V záujme transparentnosti boli organizácie vyzvané, aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie formou registrácie v Registri transparentnosti EÚ a prijatím Etického kódexu. Príspevky organizácií, ktoré sa nezaregistrovali, sa uverejňujú oddelene od príspevkov registrovaných organizácií.

Závery konzultácie a ďalšie kroky
Ochrana osobných údajov

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov

  pdf English

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+