Navigačný riadok

Verejné konzultácie a ďalšie konzultačné činnosti

Názov

Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity

Oblasť(ti) politiky

Employment and social affairs

Cieľová(-é) skupina(-y)

Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change.

Obdobie trvania konzultácie
Od :     01/06/2009     do :   31/07/2009
Predmet konzultácie

 

Background

Following a conference on intergenerational solidarity in April 2008 under the Slovenian Presidency, there have been calls to organise a European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity. Such a European Year should strengthen intergenerational solidarity by increasing the awareness of the contribution of older people to society and by spreading innovative measures which could help to mobilise the full potential of the ageing baby-boom cohorts.

The purpose of the present consultation is to collect ideas and suggestions from key stakeholders and experts on how to achieve the greatest possible impact with such a European Year and to help the Commission decide whether and how to organise a European Year.

Spôsob predkladania príspevkov

We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

  • If you are answering this consultation as a citizen, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of an organisation, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of a public authority, please click here to submit your contribution.

Received contributions will be published on the Internet. It is important to read the specific privacy statement attached to this consultation for information on how your personal data and contribution will be dealt with.

Zobraziť konzultačný dokument
pdf Deutsch English français
 
Zobraziť dotazník:
http://europastag.empl.cec/employment_social/emplweb/families/docs/consultationsDocs/Consultation.doc
Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie
Kontaktné údaje
zodpovedný útvar : European Commission, Directorate General EMPL, E1
e-mail : empl-consultation-ey-2012@ec.europa.eu
poštová adresa :Rue de la loi 200, 1049 Bruxelles
Zobraziť príspevky

V záujme transparentnosti boli organizácie vyzvané, aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie formou registrácie v Registri transparentnosti EÚ a prijatím Etického kódexu. Príspevky organizácií, ktoré sa nezaregistrovali, sa uverejňujú oddelene od príspevkov registrovaných organizácií.

Závery konzultácie a ďalšie kroky
Summary of responses received
pdf English
Ochrana osobných údajov

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov

  pdf Deutsch English français