Cale de navigare

Consultări publice și alte activități de consultare

Ori de câte ori elaborează politici şi acte legislative, Comisia Europeană se consultă cu cetăţenii şi părţile implicate. 

În această secţiune a site-ului, puteţi găsi informaţii despre consultările publice lansate de UE în domeniul ocupării forţei de muncă, afacerilor sociale şi incluziune. Tot aici, puteţi găsi date referitoare la consultările anterioare, inclusiv informaţii despre răspunsurile primite şi măsurile luate.

Pentru a avea o imagine completă asupra consultărilor publice lansate de Comisia Europeană, consultaţi site-ul „Vocea ta în Europa”.

Consultări în curs

Titlu Domeniu (domenii) politic(e) Grup (grupuri) țintă Data închiderii
Public consultation on integration of long-term unemployed into the labour market Employment and social affairs All citizens, organisations and public authorities are welcome to respond to this consultation. In particular, the consultation seeks to gather views from individual citizens, in their personal or professional capacity, civil society organisations working on the issue of long-term unemployment as well as employment and social services providers, employers and public authorities at both national and local level. 31/07/2018

Consultări încheiate

Titlu Domeniu (domenii) politic(e) Grup (grupuri) țintă Data închiderii
Consultare publică privind o Autoritate Europeană în domeniul Muncii și un număr european de asigurare socială Coordonarea securității sociale, mobilitatea forței de muncă, ocuparea forței de muncă în UE Toate persoanele și toate organizațiile sunt invitate să participe la prezenta consultare. Deși consultarea nu vizează o categorie specifică de părți interesate, sunt așteptate contribuții din partea autorităților publice de la nivel național, regional sau local, a partenerilor sociali, a profesioniștilor (de exemplu, consultanți), a cadrelor universitare, a organizațiilor societății civile și a cetățenilor, în nume personal sau în calitatea lor profesională. 07/01/2018
Consultare publică privind posibile acțiuni ale UE pentru abordarea dificultăților legate de accesul la protecția socială pentru toate formele de ocupare a forței de muncă în contextul pilonului european al drepturilor sociale Ocuparea forței de muncă, protecția socială Publicul larg și toate părțile interesate, în special organizațiile care au un interes în aspectele ce țin de protecția socială, precum: guvernele, autoritățile publice, societățile comerciale. 15/01/2018
Consultare publică deschisă pentru evaluarea agențiilor UE: EUROFOUND, CEDEFOP, ETF, EU-OSHA Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale Toți cetățenii și toate organizațiile publice și private sunt invitate să participe la prezenta consultare. Se urmărește obținerea de contribuții în special din partea părților interesate de Eurofound, Cedefop, ETF și EU-OSHA în perioada 2011-2016. 05/07/2017
Consultare publică deschisă pentru evaluarea intermediară a Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, egalitatea de șanse, justiția și drepturile fundamentale, incluziunea socială Toți cetățenii și toate organizațiile sunt invitate să participe la prezenta consultare. Sunt binevenite, în special, contribuțiile din partea părților interesate care participă direct la FEAD: părți interesate implicate în gestionarea programelor operaționale, organizații implicate în furnizarea și implementarea operațiunilor FEAD ca beneficiari sau parteneri de proiect, persoane fizice care primesc sprijin din partea FEAD 05/05/2017
Open public consultation for the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) Employment, social innovation, job mobility, microfinance, social entrepreneurship All citizens and organisations are welcome to contribute. However, contributions are particularly sought from stakeholders and participants/beneficiaries involved in the EaSI programme planning and deliver during the 2014-2016 period. 25/01/2017
Consultare publică deschisă privind evaluarea la jumătatea perioadei a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale, Tineret Sunt invitați să participe toți cetățenii și toate organizațiile. Cu toate acestea, se așteaptă, în special, contribuții ale părților interesate și ale participanților/beneficiarilor implicați direct în FEG în perioada 2014-2020, în special: - părțile interesate implicate în elaborarea și punerea în aplicare a sprijinului FEG - părțile interesate implicate în abordarea aspectelor mai ample legate de restructurarea societăților, a industriilor și restructurarea la nivel regional; - participanți 18/09/2016
Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014 EU external relations policy, human capital development As wide a range of stakeholders as possible 24/06/2016
Consultare publică privind pilonul european al drepturilor sociale Politica socială, coordonarea politicilor economice Cetățenii, organizațiile și autoritățile publice. 31/12/2016
Consultare publică în contextul evaluării ex-post a Fondului Social European în cursul perioadei de programare 2007-2013 Educație, Ocuparea forței de muncă, Egalitate de șanse, Justiție și drepturi fundamentale, Politică regională, Afaceri sociale, Rețele transeuropene, Tineret Consultarea se adresează tuturor cetățenilor și organizațiilor. Sunt binevenite, în special, contribuțiile din partea părților interesate care au avut o legătură directă cu FSE în perioada de programare 2007-2013:  participanți la gestionarea programelor operaționale (state membre, autorități de management, organisme de implementare de la toate nivelurile, parteneri sociali și alți actori reprezentați în comitetul de monitorizare)  părți interesate implicate în derularea operațiunilor FSE ca p 27/04/2016
Consultare publică privind programul de mobilitate „Primul tău loc de muncă EURES (YFEJ)” și opțiuni pentru eventuale noi măsuri ale UE referitoare la mobilitatea forței de muncă tinere în Uniunea Europeană Libera circulație a lucrătorilor, mobilitatea forței de muncă Consultarea, disponibilă în toate limbile oficiale ale UE, se adresează cetățenilor și organizațiilor din Spațiul Economic European (SEE), și anume țările UE-28, Norvegia, Islanda și Liechtenstein 22/04/2016
Consultare publică privind revizuirea Strategiei europene pentru persoanele cu handicap 2010-2020 Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale Consultarea le este deschisă tuturor cetățenilor, organizațiilor și autorităților publice. 18/03/2016
Consultare privind obligația angajatorului de a informa lucrătorii asupra condițiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă (Directiva privind declarația scrisă – Directiva 91/533/CEE) Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale Consultarea se adresează tuturor cetățenilor și organizațiilor. Sunt binevenite în special contribuțiile din partea lucrătorilor, a organizațiilor/reprezentanților lucrătorilor, a angajatorilor, a organizațiilor patronale și a autorităților publice. 20/04/2016
Consultare publică privind coordonarea sistemelor de securitate socială în UE Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale Consultarea se adresează tuturor cetățenilor și organizațiilor. 07/10/2015
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015
Consultare publică referitoare la revizuirea Directivei privind timpul de lucru (Directiva 2003/88/CE) Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale Toți cetățenii și toate organizațiile sunt invitate să participe la prezenta consultare. 18/03/2015
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Green Paper: Restructuring and anticipation of change: what lessons from recent experience? Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Public consultation on a possible successor instrument to the EU programme for employment and social solidarity – Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile şi sigure (carte verde) Afaceri economice; Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale; Piaţa internă Toţi cetăţenii şi toate organizaţiile sunt invitate să participe la prezenta consultare, în special statele membre, autorităţile publice, asociaţiile profesionale, partenerii sociali şi organizaţiile neguvernamentale. 15/11/2010
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

Alte consultări

Nu s-a primit nicio contribuţie